Etiket: Kardiyoloji

Kardiyoloji Nedir

Kardiyoloji Nedir Kardiyoloji; kalbin cerrahi işlem gerektirmeyen hastalıklarının, damarsal, anatomik, fizyolojik ve patolojik açıdan değerlendirilerek tedavi sürecinin planlandığı dahiliyenin alt branşlarından biridir. Kısaca kalp hastalıkları bilimidir. Bilim dalının kalple alakalı oluşu, diğer tüm sistemlerden etkilenen ve çoğu zaman konsültasyonlar ile bilgi akışının sağlandığı bir bölüm olma niteliğini kazandırmaktadır. En yakın bilim dalı dostu olan nefroloji…
Devamı