Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı ‘nın görülme sıklığı Kuzey Ülkelerinde, Kuzey Amerika’da ve Birleşik Krallıklar oldukça yüksektir. Finlandiya’da ise hastalığın görülme sıklığı yılda 9/100.000 ve her 100.000 kişiye göre 120-200 arasında değişmektedir. Crohn hastalığının başlama yaşı genellikle 20- 30 yaşları arasındadır. Ancak crohn hastalığı aynı zamanda çocukluk döneminde de görülmektedir.

Crohn hastalığı, hastaların ortalama olarak yüzde 30‘unda ince bağırsakta ve yüzde 25-30’unda kalın bağırsakta sınırlı kalmaktadır. İleokolonik hastalığı hastalıkların yüzde 40’da görülmektedir. Mide bağırsak borusunda herhangi bir yerde, örneğin yemek borusunda ve midede yaklaşık olarak yüzde 5 oranında değişikler meydana gelmektedir. Bağırsağın dışında meydana gelen değişiklikler hastalık vakalarının yüzde 10-20 ‘sinde görülür (periferik artrit, sakroileit, eritema nodosum,üveit ve episklerit dahil).

Crohn Hastalığı Belirtileri

  • Karın ağrısı
  • Diyare
  • Düşük seviyede ateş
  • Rektum kanama
  • Kilo kaybı
  • Bağırsak hareketlerinin frekans artışı
  • Bağırsak tıkanıklığı belirtileri
  • Perianal sorunlar
  • Çocuklarda büyüme geriliği

Hastalık hem inflamatuar, hem yapısal ya da fistül (penetrasyon) olarak sınıflandırılır, ancak hastalığın gelişimi yıllar geçtikçe değişikliğe uğrayabilmektedir.

Crohn Hastalığı Tedavisi

  • Tedavi küratif değildir ancak semptomları ve komplikasyonları azaltabilmektedir.
  • Tedavi seçenekleri hastalığın türü, boyutu, ağırlığı ve ortaya çıkış durumuna dayalıdır. Hafif hastalığın aktif aşaması, Crohn hastalığındaki etkinlikleri oldukça zayıf olmasına rağmen, kortikosteroidler (öncelikle budesonidler), mesalazinler ya da sulfasalazinler ile tedavi edilebilir.
  • Tıbben gelişen remisyon hafif hastalardan ağır hastalara kadar azaltılmış dozlarda budesonid ile günde 9 mg’lık başlangıç dozlarıyla başlatarak ya da günde 40- 80 mg prednisolon ile başlayarak tedavi başarıyla sonuçlanabilir.
  • Azatioprin ya da merkaptopürin ile remisyon süreci başlatılabilir. Metotreksat eğer hasta vücudu tiyopurin kullanımı için uygun değilse, ilaçlar remisyonu başlatmak ve sürdürme için kullanılır;  nfliksimab ağır ya da kortikosteroide dirençli hastalıklara işarettir.
  • Tedaviye yanıt immünmodülator tedavi başlattıktan 3- 6 ay sonra (fecal calprotectin testi, endoskopi, görüntüleme) ile değerlendirilebilir.
  • Ameliyat.
  • Endoskopik Tedavi.

Crohn Hastalığı Ameliyat Tedavisi

  • Ameliyat endikasyonları
    • İnce bağırsak ve bağırsak düğümlenmesi hastalığının ameliyatında genel olarak görülen endikasyonlar ince bağırsak tıkanması, iç fistül ve apselerdir.
    • Ameliyatta nadir görülen endikasyonlar bağırsak perforasyonu, kalın bağırsak kanaması, sürekli artan anemidir.
    • Bağırsak tıkanıklığı nadiren kalın bağırsak hastalığında görülür ve ameliyatta görülen endikasyonlar; tedaviye yeterli yanıtın verilmemesi, apseler, toksit kolit ve anal lezyonlardır.
  • Ameliyat isteğe bağlı olarak yapılır.
  • Ameliyatın amacı en çok olumsuz etkilenen bağırsak bölümlerini kaldırarak mümkün olduğu kadar bağırsağı korumaktır.
  • Crohn hastalığının kalın bağırsak ile sınırlı olan segmental rezeksiyonu subtotal kolektomiden daha yararlıdır.
  • Crohn hastalığı genellikle ilea poş anal anastomoza (IPAA) kontraendikasyon olarak kabul edilir.

Crohn Hastalığı Endoskopik Tedavi

  • Darlıkların endoskopik tedavisi
    • Dilate edilecek darlıklar komplike olmamalı ya da 4 cm’den uzun olmamalıdır.
    • Dilatasyon uzunlamasına bir balon yardımıyla gerçekleşebilir.
  • Endoskopik dilatasyon sonrası bağırsak perforasyonu, sepsis ve kanama oluşabilir.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.