Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit

Crohn Hastalığı ve Ülseratif Kolit

iltihabi Bağırsak Hastalıkları

İltihabi bağırsak hastalıkları, bağırsağın enflamasyonuna bağlı gelişen hastalıklardır. Başlıca iki çeşittir:

 • Ülseratif Kolit
 • Crohn Hastalığı

Ülseratif Kolit

Ülseratif Kolitte üç tip tutulum yeri vardır:

 • Proctitis
 • Sağ yan kolitis
 • Pancolitis

Proctitis: Kolon sigmoideum bölümünün rektuma açılan kısmından anüse kadar tutulum göstermesidir. İleri seviye değildir. Prognozu iyidir. Medikal tedaviye erken cevap verir.

Left-Sides Kolitis: Kolon desendes, kolon sigmoiedum, rektum ve anüsü kapsayan ülseratif kolit şeklidir. Prognozu ortadır.

Pancolitis : tüm kalın bağırsağın tutulum gösterdiği şeklidir. Prognozu çok ağırdır. Medikal tedaviden çok cerrahi tedavi tercih edilir.

Ülseratif Kolitte çekilen radyolojik testlerde kurşun boru görünümü mevcuttur.

Belirtileri

 • Kript abseleri
 • Kript distorsiyonu
 • Goblet müsin kaybı

Bağırsak Dışı Belirtileri

Göz

 • İritis
 • Episikleritis
 • Keratitis
 • Retrobulber nörit

Deri

 • Eritema noduzum
 • Piyoderma gangrenozum
 • Vaskülit

Hepatobiliyer

 • Primer sklerozan kolonjit
 • Kolonjiokarsinom
 • Perikolanjit
 • Steatoz
 • Karaciğer absesi

Romotolojik

 • Artralji
 • Artrit
 • Sakroileit
 • Spondilit

Hematolojik

 • Demir eksikliği anemisi
 • Hemolitik anemi
 • Lökositoz
 • Trombositoz

Diğer

 • Tromboemboli
 • Ürik asit taşları
 • Amiloidoz

Tedavi

Medikal tedavi tercih edilir.  Sulfapirin, mesalamin, azotiyopirin siklosiporin ve steroidler kullanılır. Cerrahi tedavi seçeneğinin kullanılması için hastalığın seyrinin çok ağır olması ve cerrahi endikasyonları karşılaması gerekir.

CROHN HASTALIĞI

Belirtileri

 • Transmural Tutulum
 • Granülom

Bağırsak Dışı Belirtileri

Genel

 • Ateş
 • Halsizlik
 • Kilo kaybı
 • Tromboemboli
 • Vitamin eksiklikleri
 • Malnütrisyon

Göz

 • İritis
 • Episiklerit
 • Konjuktivit

Hepatobiliyer

 • Perikolanjit
 • Kolelitiyazis
 • Steatoz
 • Primer sklerozan kolanjit
 • Kolanjiokarsinom

Deri

 • Eritema noduzum
 • Piyederma gangrenozum
 • Aftöz ülserler

Romatolojik

 • Artralji
 • Artrit
 • Sakroileit
 • Çomaklaşma

Böbrek

 • Oksalat taşları
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Obstrüktif üropati

Tedavi

Medikal tedavide sulfapiridin, mesalamin, azotiyopirin, siklosiporin ve steroidler kullanılır. Fistül olan ya da hastalığı ağır geçiren hastalarda destekleyici maksatlı alfa blokerleri kullanılır. Bunlardan en çok tercih edileni infliksimab’tır. Ayrıca antibiyotikler ile de tedavi desteklenebilir. Cerrahi tedavi seçeneğinin kullanılması için hastalığın seyrinin çok ağır olması ve cerrahi endikasyonları karşılaması gerekir.

Korunma

Mide ve bağırsak sisteminde ortaya çıkan yakınmalar genellikle kişinin sağlık teşkiline gitmesine sebep olan belirtiler değildir. Bu sebeple iltihabi hastalıkların da tespiti, hastalık genellikle ileri safhasına ulaştığında tespit edilebilir. bu hastalıklardan korunmak için yapılacak en önemli şey, hastalıklar konusunda bilinçlenmeninin sağlanması ve düzenli sağlık kontrollerinin yapılmasıdır. Unutulmamalıdır ki, sağlık kontrolü sadece hasta olanlara değil, sağlıklı olanlara da sağlıklılık durumunun devamı için uygulanan bir yöntemdir.

Tags: ,

Bir cevap

 1. […] ağırlığı ve ortaya çıkış durumuna dayalıdır. Hafif hastalığın aktif aşaması, Crohn hastalığındaki etkinlikleri oldukça zayıf olmasına rağmen, kortikosteroidler (öncelikle budesonidler), […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.