Antibiyotikler Artık İşe Yaramıyor Mu

Antibiyotikler Artık İşe Yaramıyor Mu ?

Antibiyotikler hastalıklarla mücadele edebilme maksadıyla geliştirilen ilaçlardır. Antibiyotik kullanımı ile bu antibiyotiklere karşı bağışık olmayan mikroorganizmaların ortadan kaldırılması ve hastalık etkeninin yok edilmesiyle hastalıktan kurtulunabilmesi sağlanır. Hastalıkların çoğunu bakteriler ve virüsler meydana getirir. İşte antibiyotiklerin asıl kullanıldığı mikroorganizmalar bakterilerdir. Bakteriyel (bakteri kaynaklı) olmayan mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklarda kullanılan antibiyotiklerin, hastalığın iyileşme süreci açısından herhangi bir yararı bulunmamaktadır.

Günümüzde hasta doktor ilişkilerinde, “çok ilaç yazan doktor iyi doktordur”, “antibiyotik yazan doktor iyi doktordur” anlayışı nedeniyle doktorlar tarafından bol miktarda antibiyotik reçete edilmekte ve hastalarda bu durumdan psikolojik olarak tatmin olmaktadır.

Antibiyotikler Artık İşe Yaramıyor Mu ?

Antibiyotikler vücudumuza giren bakterilerin yapılarını bozarak yada enzimlerine zarar vererek işlevini yerine getirir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ve tedavi sürecinde antibiyotiğin erken bırakılması gibi nedenlerle bu bakteriler zaman içerisinde antibiyotiklere karşı dirençli hale gelmektedir. Hastalık belirtileri ortadan kalkar kalkmaz antibiyotik kullanımı sonlandırılmaktadır. “İyileştim” denilerek yapılan bu eylem, bakterilerin belirti göstermeden vücutta bulunması ve yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirerek gelişmesiyle sonuçlanmaktadır. Hastalık etkeni olan bakterinin tam olarak ortadan kaldırılmadan antibiyotik tedavisinin sonlandırılması, bakterinin vücudumuzda ufak miktarlarda da olsa faaliyet göstermesine ve ölümü gerçekleşmediğinden zaman içerisinde bu antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesine sebep olur. Bunun sonucu olarak geniş spektrumlu denilen, seçici olmayan ve hemen hemen bütün bakteri türleri üzerinde etkili antibiyotikler kullanılması zorunluluğu doğar. Bu durum vücudumuzun savunma mekanizmasının da bir parçası olan yararlı bakterilerinde ortadan kalkması ve hastalıklara karşı daha açık bir hedef olunmasıyla sonuçlanmaktadır. Günümüzde kullanılan antibiyotiklerin çoğunluğu, antibiyotik direnci nedeniyle geniş spekturumludur.

Grip olunduğunda bile antibiyotik kullanımını doğru gören bir toplum olarak ülkemiz, dünya sıralamasında antibiyotik kullanımında birincidir. Bu birincilik durumu, zaman içerisinde hastalıklara karşı kullanılabilecek antibiyotiklerin, bir nişasta parçasına dönüşmesine sebep olmaktadır. Bilinçlenmenin sağlanması bu konuda çok büyük önem arz etmektedir. Örneğin grip bir virüs hastalığıdır ve soğuk algınlığı vakalarının yüzde 90’ı virüslerden kaynaklanmaktadır. Bu tip durumlarda antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından son zamanlarda antibiyotiklerin reçete edilmesinde çeşitli kısıtlamalar getirilse de, halkımızın antibiyotik yazmayan hekimlere karşı bakış açısı değiştirilmedikçe ve hekimlerimiz dahil olmak üzere toplumumuzun tamamı bu konuda yeterli duyarlılığı sağlamadıkça, antibiyotikler artık işe yaramıyor demeye mahkumuz.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.