Etiket: Etyoloji nedir

Etyoloji Nedir

Etyoloji Nedir ? Etyoloji, hastalıkların oluşum nedenini inceleyen bilim dalıdır. Hastalık oluşumuna neden olan etkenler, fiziksel, kimyasal, psişik, genetik ve bilinmeyen etkenler ile beslenme bozukluklarıdır. Hastalıklar, bu sayılan etkenlerin biri veya birkaçının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu etkenlerden başka, hastalık oluşumunu kolaylaştırıcı rolü olan başka faktörler de vardır. Bunlar; yaş, cinsiyet, etnik özellikler, bünye ve…
Devamı