Etiket: ince Bağırsak anatomisi

ince Bağırsak

ince Bağırsak Ostium pyloricum’dan, ostium ileale’ye kadar olan sindirim sistemi bölümüdür. Duodenum, jejunum ve ileum olarak üç bölümde incelenir. İnce bağırsağın mukozasında bulunan plikaların {plicae circulares, Kerckring valvleri), en uzunları jejunum’dadır. En fazla jejunum’la duodenum’un birleşme yerinde bulunur. lleum’un distalinde ve duodenum’un proksimalinde yoktur. İnce bağırsağın histolojik olarak en karakteristik özelliği villus intestinalis’lerdir. Villuslar, mukozanın…
Devamı