Kadın Dış Genital Organları Vulva

Kadın Dış Genital Organları Vulva

  1. Mons pubis,
  2. Labia majör,
  3. Labia minör,
  4. Klitoris,
  5. Vestibulum,
  6. Meatus hymen,
  7. Skene kanalları,
  8. Bartholin bezlerini içerir.

Mons Pubis

Vulvanın en üst kısmını oluşturur. Semfizis pubisin ön ve üst tarafında, tabanı üst tarafında, tabanı yukarıda tepesi aşağıda üçgen şeklinde kabarık bir bölgedir. Pubertenin başlamasıyla derisi kıllarla kaplanır. Bazı kadılarda kıllanma umblicus bölgesine kadar ulaşabilir.

Labia Majör (Büyük Dudaklar)

Vajinanın her iki tarafında, yağ ve bağ dokusundan oluşan iki geniş deri kıvrımlarıdır.  Labia majörler deri altı yağ ve ter bezleri içerirler. Dış kısımlarında kıllanma vardır, fakat iç kısımlarında yoktur.

Labia Minör (Küçük Dudaklar)

Labia majörlerin iç kısmında, sınırları belirgin, iki taraflı deri kıvrımlarıdır. Labia minörlerin üzerini saran deride kıl bulunmaz, ancak yağ bezleri ve bir miktar da ter bezleri içerir. Labia minörler önde iki kısma ayrılır, üst bölümü klitorisi sararken arkada vajinal açıklık ile birleşir. Bu birleşme önünde küçük bir çukur oluşur. Buna vestibul çukuru denir.

Klitoris (Clitoris)

Labia minörlerin üstteki birleşme yerlerinin altında bulunan erektil (sertleşebilen) bir organdır. Damar ve sinir yönünden çok zengindir. Ortalama 2 cm. uzunluğundadır.

Vestibulum

Labia minörler yanlara açıldığında görülen üçgen bir bölgedir. Üçgenin üst köşesini klitoris, tabanını da labia minörlerin birleştiği bağ oluşturur. Bu bölgeye üretra, vajina, bartholin bezleri ve skene kanalları açılır.

Skene Kanalları

Üretranın her iki yanına açılan küçük kör kanallardır. Erkekte prostat bezinin karşıtıdırlar. Ancak salgıları yoktur. Mikroorganizmaların yerleşmesi ve çoğalmasına uygundur. Özellikle gonoreye karşı hassastırlar.

Bartholin Bezleri

Labia minörlerin arkasında yer alırlar, 1– 2 cm. uzunluğunda olup, himenin altına ve labia minörlerin birleşme yerinin minörlerin birleşme yerinin hemen üstünde yan taraftan vestibula açılırlar. Mukus salgılayarak labianın alt yüzünü nemli tutarlar. Cinsel ilişki sırasında kayganlık sağlarlar.

Himen (Kızlık Zarı)

Himen vajinanın alt ucunda, vajina ile vestibulum arasında, bakirelerde bulunan ve şekli şahıstan şahısa çok değişik olan bir mukoza plikasıdır. İçeriden gelecek menstrüasyon kanının dışarıya çıkmasına yarayacak bir ya da birkaç deliği vardır.

Tags:

Bir cevap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.