Sezeryandan Sonra Normal Doğum Olur mu

Sezeryandan Sonra Normal Doğum Olur mu ?

Sezeryan doğum, doğum eyleminin ameliyathane ortamında ve cerrahi girişimlerle gerçekleştirilen halidir. Normal doğum ise vajinal kanal kullanılarak yapılan ve doğal kasılmalar ile suni sancı verilerek gerçekleştirilen, anne adayının uyanık olduğu doğum şeklidir.

Sezeryan doğum, normal doğumla gerçekleşmesi sakıncalı olan ya da anne adayının isteği doğrultusunda yapılan cerrahi doğum girişimidir. Bu sebepten dolayı, spinal ya da epidural anestezi yöntemleriyle geçekleştirilir. Anne adayının durumuna bağlı olarak genel anestezi de verilebilir. Sezeryan doğumda, öncelikle uterusun (rahim) üst kısmında bulunan deri tabakası ve alt katmanlarına yatay bir kesi atılır. Bu kesi sonucu oluşan yarıktan uterusun görülmesine müteakip, uterus liflerine en az zarar verecek şekilde ve bebeğin mevcut konumu da dikkate alınarak yeniden yatay bir kesi atılır. Bu kesinin atılmasına müteakip, amniyoz kesesi patlamamış ise, vakumlu enjektör ile patlatılarak amniyoz sıvısı aspire edilir. daha sonra içeride bulunan bebek dışarı alınır ve uterus kesisi ile deri kesisine dikiş atılarak işlem tamamlanır.

Normal doğum eyleminde ise doğum kasılmaların başlamasına müteakip, kasılmalar yeterli ise mevcut kasılmalarla, yeterli değil ise suni kasılmalar yaratan ilaçlarla vajinal kanal kullanılarak doğum eylemi gerçekleştirilir. Her ne kadar normal doğumun faydalı olduğu bilim adamları tarafından kanıtlanmış olsa da hem kadın doğum uzmanları hem de anne adayları, genellikle sezeryan doğumu tercih etmektedirler.

Sezeryan doğum sonrası atılan dikişlerin özelliğine bağlı olarak, ikinci ve üçüncü gebelik durumlarında yeniden normal doğum gerçekleştirilebilir. Ancak bu genellikle tercih edilen bir yöntem değildir. Çünkü ne kadar iyi atılmış olursa olsun, atılan dikiş ile birleşen uterus tabakası orijinal tabakanın yerini tutmayacaktır. Uterus içerisinde normal doğum esnasında gelişen kasılmalar nedeniyle mevcut dikişi atılan yerlerdeki tabakanın yırtılması yani uterus perforasyonu ve buna bağlı kanama ile  müdahale edilmezse ölüm gerçekleşebilir.  Bu sebeple çok tercih edilmemekle birlikte, daha önce normal doğum yapmış ancak ikinci ya da üçüncü doğumlarında sezeryan yöntemi kullanılmış gebelerde, pelvis açıklığı daha fazla olacağından tercih edilebilir. Çünkü pelvis açıklığının daha fazla olması, doğum eyleminin daha az kasılmaya ihtiyaç duyarak gerçekleşmesine olanak sağlar.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.