Çocuk Felci Nedir Belirtileri Tedavisi

Çocuk Felci Nedir Belirtileri Tedavisi

Çocuk Felcinde Etken;

 • Poliomyelit virüsüdür.
 • Bu virüsün 3 antijenik tipi vardır;
  • Brunhilde(tip I);
  • Lansing (tip III) ve
  • leon (tip III).

Felç en fazla brunhilde ile meydana gelir. Dışkı içindeyken ısıya dayanıklı, pastörizasyonda süratle ölür, klora karşı aşırı hassastır.

Çocuk Felci Bulaşma Yolu ;

 • Fekal- oral yolla olur.
 • Dışkı ile kontamine olmuş besinlerin alınması ile karasinekler ve besinleri kirleten portörler ile vücuda girer.
 • Salgınlar sırasında damlacık yoluyla bulaşma olabilir.

Çocuk Felci Hastalığı Bulaşıcılık Süresi ;

 • Kesin olarak bilinmemektedir. Portörlerin boğaz salgılarında 1 hafta dışkılarında 4-6 hafta bulunabilir.(Ortalama 1 ay)

Kuluçka Süresi ;

 • Kesin olarak saptanmamıştır. 7-14 gün olarak kabul edilmektedir.

Epidemiyoloji ;

 • Çocuklarda daha sık görülür.
 • Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür.
 • Her mevsimde görülebilir. Özellikle yaz ve sonbahar sıktır.
 • Ülkemizde rutin aşı takviminde yer alan polio aşısı ile son yıllarda etkin bağışıklama sağlanmıştır. Eradikasyon çalışmaları devam etmektedir.

Çocuk Felci Belirtileri 

 • Belirtisiz enfeksiyon;
  • hiçbir özel klinik bulgu yoktur.
  • hafif bir ateş ve kırgınlık dışında belirti vermez.
  • 24-72 saat içinde iyileşme görülür. Portör oldukları için tehlikelidir. Bireyde antikor oluşur.
  • Bu olguların prognozu iyidir.
 • Abortif poliomyelit (yaz gribi, minör hastalık);
  • Başlangıçta belirtiler hastalığa özgü değildir.
  •  Ateş, baş, boğaz, eklem, adale ve karın ağrısı, bulantı-kusma ve kabızlık vardır.
  • Tonsillalarda ve boğazda hiperemi görülür. Meningeal bulgular yoktur.
  •  Abortif tip polioda virüs boğaz, dışkı ve kanda bulunur.
  • Belirtiler birkaç günde kaybolur/diğer şekillere ilerler.
 • Nonparalitik poliomyelit (majör hastalık);
  •  Hastalık abortif şekilde kalmayıp gelişirse 4-10 gün sonra merkezi sinir sistemine ait belirtiler görülür.
  • Ateş yükselir.
  • Özellikle bacak kaslarında ağrı ve sertlik vardır.
  • Baş ağrısı, ense sertliği olur.
  • Hastalarda hiperestezi veya bazen de parestezi vardır.
  • Merkezi sinir sistemini tutar ama felçlere neden olmaz.
  • Belirtileri 1-2 hafta sonunda gerileyebilir veya paralitik polioya dönüşür.
 • Paralitik poliomyelit;
  • en ağır poliomyeit tipidir.
  • Belirtilere ek olarak omurilikteki motor nöronların harabiyeti sonucu felçler ortaya çıkar.
  • Genellikle felçler sabahları görülür.
  • Bu bulgular 1-7 gün sürer. Bazen prodromal klinik bulgular görülmeden hastalık doğrudan parazilerle başlayabilir.
  • Polioda paraziler asimetrik. gevşek ve ağrılıdır. Çoğu kez bacaklarda oluşur. Büyük adaleleri tutar.
  • Paraliziler birkaç şekilde olabilir:
   • Spinal poliomyelit:

Önce kas tonüsünde hızlı bir azalma görülür. Derin tendon refleksleri ve yüzeyel refleksler kaybolur. Boyun bölümünde harabiyet varsa omuz-kol-diyafragma adaleleri, Toraks bölümünde harabiyet varsa interkostal adaleler zarar görür. Lomber bölge etkilenirse bacak paralizileri (ördek gibi iki tarafa yalpalama)olur. Solunum merkezi etkilenirse ölüm olur.

 

 • Bulber poliomyelit:

Saf bulber tip nadirdir. Hadise bulbustadır, çoğu kez omurilikte hastalığa katılır. Kranial sinirlerin tahribine göre etkilenir. Paraliziler 3-8. kafa sinirlerini tutarsa prognoz iyidir. 9-12. kafa sinirlerini tutarsa prognoz kötüdür. Bulber tipin en tehlikeli olanı otonom, dolaşım ve solunum merkezlerinin katıldığı durumdur.  Yutma güçlüğü ve paralizisi olduğundan hastanın dikkatlice aspire edilmesi gerekir.

 • Ensefalit poliomyelit:
  • Hastalarda yüksek ateş, dalgınlık, kramplar, konvülsiyon, fazla terleme ve taşikardi gibi bulgular olabilir.
  • Hiperkinezi(hareketlerde artış), afazi(konuşamama), spastisite(kas sertliği), ataksi görülebilir. Ağır vakalar ölümle sonuçlanır.

Çocuk Felci Tanı;

 • Virüsün dışkı ve nazofarenkste saptanması ile tanı konulabilir.

Çocuk Felcinde Komplikasyonlar;

 • Kas atrofileri gelişebilir.
 • Buna bağlı şekil bozuklukları oluşabilir. Solunum kaslarında felçler ve buna bağlı komplikasyonlar gelişebilir.
 • Paralitik ileus, özefagus-mide ülserleri, bacaklarda trombofilebit olabilir.
 • Motor retardasyon yanında mental retardasyonda gelişebilir.

Çocuk Felci Tedavisi ;

 • Semptomatik, komplikasyonların önlenmesi ve sekellerin düzeltilmesine yönelik tedavi yapılır.
 • Paralitik poliomyelitte hastane tedavisi gerekir.
 • Bulber ve ensefalitik tipte prognoz kötüdür.
 • Bulaştırıcık süresi içinde hastaya enterik izolasyon önlemleri uygulanır.
 • Hastanın odası sakin, iyi havanlandırılmış, aydınlık, güneş gören ve sessiz olmalıdır.
 • Hastanede yatırılan paralitik polio vakaları yatak istirahatine alınır. Oluşabilecek şekil değişikliklerini önlemek için varsa özel sert yataklar kullanılır.
 • Adale ağrısı olduğundan hastaya az dokunulur.
 • Yatak yaraları ve staz pnömonilerini önlemek için sık aralarla pozisyon değistirilir.
 • Hastada ayak düşmesi(foot-drop) gelişebilir. Bu durumda hastanın ayağına belli pozisyon verilerek, ayak desteklenmeli ve gerekirse ayak tahtası kullanılmalıdır.
 • Adalede ağrı ve spazm olduğu zaman banyo yaptırılmamalı, ağrı kesici ve sakinleştiricilerin yanı sıra 21 gün süreyle her gün 2-3 saatte bir 15-20 dk olmak üzere Sister Kenny uygulaması (sıcak nemli keçe uygulaması) yapılır.
 • Hastada deformitelere engel olmak için pasif egzersizler yapılabilir
 • İdrar retaniyonu gelişebilir. Katater uygulanır. İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri gözlenir, perine bakımı verilir, mesane taşların önlemek için ağızdan bol sıvı verilir.
 • Solunum kaslarını tutulumuş ise solunum yetmezliği olabilir. Gerekirse trakeostomi yapılır.
 • Yutma güçlüğü olan, posdural direnaj uygulanarak veya aspire edilerek boşaltılır.
 • Hava yolu açık tutulur.
 • Akut dönemde hastaya sıvı besinler verilir.
 • Ağız bakımı verilir, dudaklara yumuşatıcı krem sürülür.
 • Adalede atrofi oluşmadan, nekahat dönemi sonunda fizik tedaviye başlanır.
 • Akut dönemindeki hastanın tüm ihtiyaçları yatak içinde karşılanır

Çocuk Felcinden Korunma 

 • Sağlam kişiler aşı ile korunmalıdır. Poliomyelit aşısı olarak ülkemizde her üç tip polio virüsüne karşı bağışıklık sağlayan üçlü oral polio aşısı kullanılır.
 • Aşı ağız yoluyla damlatmak suretiyle verilir.
 • Oral Polio aşısının dozu 2 damladır. Bu aşı canlı aşıdır. Aşı verildikten 2 saat sonrasına kadar ağızdan hiç bir şey verilmez. Ölü aşı pahalı ve uygulaması (İM) mevcuttur. 5’li aşının içindedir.
 • Hastalığın bulunduğu ailede risk altındaki kişiler aşılanmalıdır.
 • Hastalara yönelik gerekli izolasyon önlemleri alınmalı ve bakım veren kişilere hastalığın bulaşma yolları ve bulaştırıcılık süresi ile ilgili bilgi verilmelidir.
 • Epidemik veya endemik bölgelere gidecek hiç aşılanmamış erişkinlere salk-ölü aşısı uygulanmalıdır.
 • Vektörlerle savaşılmalıdır.
 • Pişirilmeden yenen besinler iyice yıkanmalıdır
 • Sütler pastörize edilmeli veya kullanılmadan önce iyice kaynatılmalıdır.
 • Kullanma suları kaynatılmalı veya klorlanmalıdır.
 • Çevre düzenlenmeli,altyapı sağlıklı hale getirilmeli.
 • Erken çocukluk döneminde aşılamanın yararları topluma anlatılmalı.

Tags: ,

Bir cevap

 1. […] Çocukluk çağı boyunca, çocukların nasıl geliştiğini inceleyen bir teori olan bilişsel gelişim teorisini ile ünlenmiştir. Çocuklar, bu teoriden önce küçük yetişkinler olarak biliniyordu. 1955 yılında Cenevre Üniversitesi’ nde bilişsel gelişim teorisini ve epistemolojik bakışını genetik epistemolojide birleştirmiştir. Daha sonra uluslararası bir kurum  olan “Genetik Epistemoloji Merkezini kurmuştur”. Ölümüne kadar bu merkezi sürdürmeye devam etmiştir. Bu merkezin oluşturduğu etkiler sonucu merkez, “Piaget’in fabrikası” olarak adlandırılmaya başlamıştır. Freud’un fikirlerinin anormal davranışlar üzerinde etkili olduğu gibi, Piaget’in fikirleri de gelişimsel psikolojiye egemen olmuştur. Üretken kariyeri boyunca eğitim, dilbilim, bilim felsefesi gibi pek çok konuda, sayısız çalışmaya katkıda bulunmuştur. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.