Kadın Genital Organlarının Destek Yapıları Ve Damarları

Kadın Genital Organlarının Destek Yapıları Ve Damarları

Kadın Genital Organlarının Destek Yapıları

Genital organları yerinde tutan belli başlı dokular şunlardır:

  1. İç GenitalOrgan Bağları (Ligamentleri),
  2. İç GenitalOrgan Bağları (Ligamentleri),
  3. Pelvis Bağ Dokusu,
  4. Pelvis Tabanı ve Perineum’dur.

İç Genital Organ Bağları

Uterusun Bağları: Uterusun anteversio- fleksio pozisyonunun kalabilmesini sağlayan oluşumlardır. Uterusu öne, arkaya ve yanlara bağlayarak karın boşluğunda serbest duruşunu sağlarlar. Bu duruş gebelik esnasında büyüyebilmesine olanak tanır. Gebelikte bu bağlar uterus kadar hızlı büyüyemediğinden karın içerisinde batma tarzı ağrı oluşabilir.

Ligamentum Latum

Ligamentum Kardinal

Ligamentum Rotindum (Yuvarlak Bağlar)

Ligamentum Sakro-uterinum (en fazla uzayabilen bağ yapıdır)

Overlerin Bağları: Overlerin başlıca üç bağı vardır.

Mezo Ovaryum (Meso Ovarium): Overleri arka taraftan ligamentum latumun yaprağına bağlar.  Ovaryan Ligament (Overian Ligament): Overleri uterusa bağlar. Bağ yapıdaki anomaliler ektopik gebeliğe (dış gebelik) sebep olabilir.

İnfundibulo- Pelvik Ligament: Ovaryumu pelvis yan duvarlarına bağlar.

Pelvis Bağ Dokusu

Pelvisteki diğer organların etrafını saran bağ dokusudur. Uterusun esnek fakat sağlam olarak yerinde durmasını sağlar. Retinakulum uteri üç kısımdan oluşur.

Ligamentum kardinal, serviksin yanlarından pelvis yan duvarlarına doğru uzanan en kuvvetli bağıdır.

Ligamentum sakro- uterina, önde mesaneyi saran bağıdır.

Ligamentum vezika- uterinaise, arkaya uzanarak rektumun sağ ve solundan geçerek, sakrumun ön yüzüne yapışan bağıdır.

Pelvis Tabanı- Perine

Pelvis çıkımını örten yumuşak dokulardan oluşan perdedir. Pelvis tabanında önden arkaya doğru üretra, vajina ve rektum açıklığı vardır.

Pelvis tabanının iki görevi vardır:

  1. Kemik pelvisi aşağıdan örterek iç organların aşağıya düşmesini önler.
  2. Doğumda çocuğun başının geçmesi için gerekli genişlemeyi sağlar.

Kadın Genital Organlarının Damarları

Aortanın abdominal kısmı karın boşluğunda iki ana artere ayrılır. Bunlara Arteri İliaka denir.

Arteria Uterina: Arteria iliaka internadan ayrılarak uterusun iki yanına doğru istmus doğrultusunda seyrederek burada iki kola ayrılır. Kolun birisi aşağıya inerek serviksi ve vajinanın yukarı kısmını besler. Diğer kol yukarıya, tubalar doğrultusunda yükselir ve fundus uteri ve tubaları besler.

Arteria Ovarika: Aortadan çıkarak overlere gelir ve bu organı besler.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.