Herpes Uçuk Nedir Tedavisi

Herpes Uçuk Nedir Tedavisi

Herpes Simplex 

ETKEN:

 • Herpes simplex virüsü neden olur.
 • Tip 1 ve tip 2 ye ayrılır.
 • Tip 1 herpes labialististir. Dudakta uçuk ve keratite neden olur.
 • Tip 2 herpes genitalitir. Genital ve anal organlarda yerleşir.
 • Tip 2 aynı zamanda konjenital herpesten de sorumludur.

Herpes Simplex Bulaşma Yolu

 • Herpes labialiste deri, mukoza, konjuktiva ve kornea yoluyla bulaşma olur.
 • Hastalık yakın temasla veya zedelenmiş deriden virüsün girmesiyle oluşur.
 • Genellikle damlacık yoluyla veya infekte kişinin yakın temasıyla bulaşma olur.
 • Herpes genitaliste direk ve cinsel temasla bulaşma olur.

Herpes Bulaşma Süresi :

 • Hastalar hastalık süresince ve hastalıktan çok uzun zaman sonra bile hastalığı bulaştırabilirler.
 • Primer enfeksiyondan sonra hastalar uzun süre taşıyıcı konumunda kalır ve enfeksiyonu bulaştırabilirler.
 • Birincil enfeksiyondan sonra virüs duyu sinirleri ganglionlarında latent olarak kalır.
 • Çeşitli tetikleyici faktörlerin etkisiyle zaman zaman aktivasyon kazanarak nüks enfeksiyona neden olur.

Kuluçka Süresi :

 • 2-12 arasında değişebilir (çoğunlukla 4 gündür).

DUYARLILIK-DİRENÇ:

 • Her mevsimde görülebilirse de en çok kış aylarında görülür.
 • Yaş, cins, ırk, ayrımı yapmaz.
 • Rastgele cinsel ilişkiye giren kişilerde daha sık görülür.
 • Tip 1 ve tip 2 nin enfeksiyon kaynağı herpesli insanlardır.
 • Enfeksiyonun latent kaldığı dönemden nüks enfeksiyona dönüşmesine neden olan faktörler;
  • üst solunum yolları enfeksiyonları,
  • ateşli hastalıklar,
  • menstruasyon,
  • yorgunluk, güneş ışınları, lokal travma ve strestir.

Herpes – Uçuk Belirtileri :

 • Belirti virüsün tipine, etkenin vücuda giriş yerine göre
 • predispozan faktörlere göre değişir.
 • Etkenin vücuda yerleştiği yere ve herpes çeşitlerine göre şunlardır:
 • Herpes labialis
 • Oral herpes
 • Oküler herpes
 • deri herpesleri

Herpes Labialis (Uçuk, Sevgi Virüsü):

 • Direk temas, öpüşme ile bulaşır.
 • HV tip 1 tarafından meydana getirilir, çoğu kez tekrarlayan bir enfeksiyondur.
 • Bir kez HV labialis olan bir hastada en ufak bir predispozan faktörde hastalık tekrar oluşabilmektedir.
 • Halkın yüzde 70-90’ı taşıyıcıdır.
 • Deri ve göz herpesleri de yapabilir.
 • Lezyonun ortaya çıkmasından 1-2 gün önce dudakta parestezi ve hafif kaşınma şeklinde duyarlılık başlar, sonra veziküller görülür.
 • Veziküller 3-10 gün sonra patlar ve ağrılı ülserler haline dönüşürler. Daha sonra lezyon iz bırakmadan iyileşir.
 • Fakat herpes virüsü lezyon yerindeki hücreler içinde yaşantısını devam ettirir.

ORAL HERPES:

 • 1-4  yaşlarında sık görülür.
 • Dudak, damak mukozası, dil, diş etleri üzerinde bulunabilir.
 • Ateş olabilir.
 • Servikal lenfadenopati yapabilir.
 • Ağızda fazla sulanma ve kötü koku, ağrı, beslenme güçlüğü olabilir.
 • Ağızdaki veziküller 7-10 gün sürebilir, sekel bırakmadan iyileşir ve tekrarlayabilir.

Okuler Herpes (HERPES KERATITIS):

 • Yüzde 2-6 oranında iki taraflı, çoğu kez de tek tarafta olur.
 • Keratit, konjuktivit ve lenfadenopati yapabilir.
 • Körlüğe neden olabilir.
 • Göz şiş, kornea bulanık adeta bir membran varmış gibi görünebilir.
 • Gözde ülserleşme bulguları olabilir.
 • İyileşince buralarda görmeye engel olan geniş skatrisler kalır

Deri Herpesleri:

 • Derinin travması sonucu herpes tip 1 in ortaya yerleşmesiyle oluşur.
 • Hastalarda ateş, ağrı, lenfadenopati ve herpetik döküntü olur.
 • Göbekten aşağı olan deri herpesleri tip 2, göbekten yukarı deri herpesleri ise tip 1 tarafından meydana getirilir.

Genital Herpes ;

 • Herpes simpleks tip 2 tarafından meydana getirilir.
 • Kadın ve erkekte ürogenital herpes olmak üzere 2’ye ayrılır.

Erkekte ürogenital herpes

 • Lezyonlar, glans peniste görülebilir.
 • Belirtiler ağrılı penis lezyonları şeklindedir
 • Üriner retansiyon görülebilir.
 • Homoseksüellerde anal bölgede de lezyonlara rastlanabilir.

Kadında ürogenital herpes

 • Belirti göstermeyebilir
 • Genellikle bölgesel lenfadenopati ile birlikte vulva, serviks, labialar, klitoris ve bazen vajende eritem, belirgin hiperplazi, derin ülserayon ve yoğun veziküler lezyonlar ile karakterizedir.
 • Bazen lezyona anal bölge ve uyluk üzerinde de rastlanabilir.
 • Hastalarda dizüri,  beyaz mukoid bir akıntı, kaşıntı ve genital bölgede belirgin hassasiyet vardır

Herpes Teşhisi:

 • Ağız ve genital lezyonlardan virüs izolasyonu ve klinik değerlendirme ile tanı ile konulabilir.
 • Lezyonların görünümü ve tekrarlar yapıda olması tanıya yardımcı bulgulardandır.

Herpes Tedavisi :

 • Hastalığın spesifik bir tedavisi yoktur.
 • Semptomatik tedavi yapılır.
 • Çoğunlukla ağrıyı ve rahatsızlığı hafifletmeye yönelik tedavi yapılır.
 • Veziküllü dönemde serum fizyolojikle yaş pansuman, veziküllü dönem geçtikten sonra antibiyotikli pomatların uygulanması infeksiyonun yayılmasını önleyerek iyileştirmeyi hızlandırır.
 • Oral lezyonlarla yüzde 0.1 lik zefiran solüsyonu ile ağız gargarası faydalıdır.
 • Ayrıca asiklovir kremin tedavide kullanılması lezyonların yayılmasını önler ve kabuklaşmayı hızlandırır.
 • Oral herpeste ağızdaki lezyonlar beslenmeyi ve sıvı alımını etkileyebilir.
 • Dehidratasyonun gelişmesi önlenmelidir.
 • Sıvı-elektrolit dengesini sağlamak için I.V yol ile gerekli sıvılar verilmelidir.
 • Oküler herpeste herpatit keratit için göz hekimi tarafından önerilen pomatlar uygulanır.
 • Kortizonlu ilaçlar, lezyonların daha derine yayılmasına ve kornea perforasyonuna neden olduğu için kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Genital herpeste lezyonlara yüzde 70 alkol gibi kurutucu ajanlar uygulanabilir
 • Reçete edilen ilaçlar uygun zaman ve dozda kullanılır (zovirax gibi)

KOMLIKASYONLAR:

 • Tekrarlayan enfeksiyon,
 • kısırlık,
 • sekonder bakteriyel enfeksiyonlar,
 • yenidoğan herpesleri ,
 • Kesin olmamakla birlikte ürogenital herpesler kadınlarda serviks kanserine neden olduğu bildirilmektedir.
 • Ayrıca herpetik keratokonjonktivit, herpes ensefaliti ve menenjiti yapabilir

Herpes Bakımı

 • Lezyonların aktif döneminde doğrudan temas önlenir.
 • Lezyonu olan hastalara bulaştırıcılık süresince öpüşmemeleri ve cinsel temastan kaçınmaları gerektiği söylenir.
 • Özellikle immün sistemi zayıflamış kişilerle hasta kişilerin teması önlenmelidir.
 • Genital herpesli gebeler sezeryan olmalıdır.
 • Hastalarda ağrıyı azaltmak için doktorun önerdiği analjezikler verilir.
 • Lezyonun üzerine buz uygulanır.
 • Ayrıca veziküllü dönemde lezyonların üzerine serum fizyolojikle yaş pansuman yapılabilir.
 • Sıcak su ağrıyı arttıracağından banyo ılık su ile yapılır
 • Veziküllü dönemden sonra lezyonun enfeksiyon kapmaması için bölge temiz tutulur. Antibiyotikli pomatlar kullanılabilir. İnfeksiyonlu alanlar günde 4-5 kez 5-10 dk süre ile yüzde 0.9 tuzlu su ile yıkanır
 • Dar ve yünlü giysiler lezyonları irrite edeceğinden giyilmez. Pamuklu bol giysi ve elbiseler kullanılır
 • Güneş banyolarından kaçınır
 • Dizüri varsa ılık oturma banyosu önerilir
 • Oral herpatik lezyonlarda serum fizyolojik veya karbonatlı su ile ağız bakımı verilir.
 • Aldığı çıkardığı kaydedilir ve dehidratasyona karşı önlem alınır.
 • Dehidratasyon gelişirse IV yolla gerekli sıvı ve elektrolikler yerine konur

Herpes’ten Korunma

 • Bulaşma yolları ve korunma hakkında sağlam kişiler, hastaya bakım verenler ailesi eğitilmelidir.
 • Herpeslerde nüks enfeksiyonları önlemek için duyarlı kişilere predispozan faktörler hakkında bilgi verilmelidir.
 • Duyarlı kişilerin, immün sistemi baskılanmış kişilerin ve yeni doğan bebeklerin herpes virüsü taşıyan kişilerle teması önlenmelidir
 • Genital herpesi olanlara cinsel temastan kaçınmaları söylenmelidir
 • Herpesli annelerin bebek bakımı yaparken maske kullanmaları sağlanmalıdır
 • Genital herpesli kadının doğumu sezeryanla yaptırılmalı, doğumdan sonra bebeğin herpesli lezyonlarla teması kesinlikle önlenmelidir

Tags: , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.