Acil Servislerde Yeşil Alan Uygulaması

Acil Servislerde Yeşil Alan Uygulaması

Acil Servislerde Yeşil Alan Uygulaması

Sağlık sektöründe acil servisler tarafından en çok şikayet konusu yapılan sorun, acil olmayan vakıaların da acil servise başvurmasıdır. Bu sorunun ana kaynağı her ne kadar insanların duyarsızlığı olarak görülse de, asıl sorun Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan muayene ücretidir.

Muayene ücreti, bir hastanın herhangi bir poliklinikte muayene olmak için kayıt olmasıyla, günümüzde reçete edilen ilacın alınması sırasında eczaneler tarafından Sağlık Bakanlığı adına tahsil edilen ücrettir. Normal muayene ücreti 15 TL olmakla beraber, polikliniğe başvuran hastalardan bu ücretin üçte biri yani 5 TL’si geri alınmaktadır. Sağlık Bakanlığı bu ücreti, muayene olunan hastanenin döner sermayesine ödemektedir. 5 TL olarak hastalardan alınan muayene ücreti, daha önce acil servis müracaatlarında alınmamaktaydı. Bu durumun suiistimal edilmesi ve acil servislerde gereksiz yoğunluk oluşması nedeniyle, acil servislerde yapılan muayene 3 çeşide ayrıldı:

  • Kırmızı Alan
  • Sarı Alan
  • Yeşil Alan

Kırmızı Alan:

Müdahale edilmemesi halinde 48 saat içerisinde ölümle sonuçlanabilecek ya da hayati tehlikesi artabilecek hasta grubunu belirtir. Örneğin; apandisit, arter kanaması, açık karın yaralanması, kalp krizi vb. Bu hastalardan muayene ücreti alınmaz.

Sarı Alan:

Müdahale edilmemesi halinde ileriye dönük hayati tehlike oluşturabilecek ve tedavinin erken başlamasının gerekli olduğu durumlar. Örneğin; Soğuk Algınlığı, Akut ve Kriptik Tonsilit, yoğun diyare vb. Bu hastalardan muayene ücreti alınmaz.

Yeşil Alan:

Herhangi bir müdahale edilmeksizin kolaylıkla iyileşebilecek, erken tedavi gerektirmeyen, poliklinik müracaatının yeterli olacağı durumlar. Örneğin; dudak uçuklaması, akne vb.  Bu hastalardan 15 TL muayene ücreti alınır. Yani Sağlık Bakanlığı tarafından muayene olunan hastaneye ödenecek 15 TL’nin tamamı hastanın kendisinden tahsil edilir.

Acil serviste görevli  hekim tarafından yapılan triyaj (ayırma) işlemi neticesinde Medula sistemi üzerinden ilgili alan seçilir. Bu seçime göre hastaya muayene ücreti yansıtılır/yansıtılmaz.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.