Aşılamada İkiz Olma İhtimali

Aşılamada İkiz Olma İhtimali

Yardımcı üreme teknikleri ile oluşan gebeliklerde -ki bunlardan biri de aşılama yöntemidir- ikiz, üçüz gibi çoğul gebeliklerin meydana gelme olasılığı normal yolla gebeliklere göre biraz daha fazladır. Bu oran yaklaşık olarak % 35 civarındadır. Aşılama yöntemi de bir yardımcı üreme tekniğidir. Bu teknikle hamile kalanlarda ikiz gebelik görülme oranının normal gebeliklere göre yüksek olmasının nedeni ise, anne adayında aşılama tedavisinin başarı oranını arttırabilmek için birden fazla sayıda yumurta oluşumunun sağlanması için yapılan tedavilerdir. Yumurta sayısı arttırıldığı için aşılama yöntemi ile baba adayının spermleri bütün yumurtaları dölleyebilir. Bu da çoğul gebelik oluşumuna neden olmaktadır.

Çoğul gebelik oluşması için yumurta sayısının fazlalığı da bir etken olmasına rağmen, bilindiği gibi tek bir yumurtayı farklı iki sperm hücresinin döllemesiyle meydana gelen tek yumurta ikizi dediğimiz çoğul gebeliklerde görülmektedir. Bu nedenle aşılama işleminde çoğul gebelik görülme olasılığının yüksek olması, caydırıcı bir neden olarak görülmemelidir.

Tüp bebek işlemi de bir yardımcı üreme tekniğidir ve de aynı şekilde çoğul gebelik şansı yüksektir. Ancak bu durum son zamanlarda çıkarılan kanunlarla birden fazla embriyo oluşturulmasının yasaklanmasıyla birlikte engellenmiştir. Günümüzde artık bazı özel durumlar hariç, sadece bir embriyo oluşturulup anne rahmine transfer edilmektedir.

Anne adayının yaşının ileri olması ve anne adayının ailesinde çoğul gebelik öyküsünün bulunması da çoğul gebelik oranını arttırmaktadır. Ayrıca daha yapılı anne adaylarında östrojen hormonu salınımı miktarını etkilediği için çoğul gebelik olasılığı artmaktadır.

Yardımcı üreme tekniklerinde yukarıda da anlattığımız gibi çoğul gebelik görülme olasılığı yüksektir. Fakat sadece yardımcı üreme teknikleri ile çoğul gebelik meydana gelmediği buna neden olabilecek başka pek çok faktörün de bulunduğu hesaba katılmalıdır.

Aşılama Yapan Hastaneler

Aşılama işlemi alında çok kolay bir yöntemdir. Uygulama tecrübeli bir hekim tarafından beş dakika içinde çok rahatlıkla yapılabilir. Bu nedenle artık ülkemizin hemen hemen her şehrinde uygulanmaktadır.

Ancak aşılama yönteminin başarısını etkileyen en önemli faktör hekim seçiminden sonra, aşılama işlemini yapan kliniğin iyi bir laboratuara sahip olmasıdır.

Ülkemizde devlet hastanelerinde tüp bebek merkezi olan birimlerde aşılama işlemi yapılmaktadır. Tıp fakültesi hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde de aşılama işlemi yapılmaktadır.

Yardımcı üreme teknikleri infertilite tedavisi üzerine kurulmuş özel kliniklerde de aşılama yöntemi ile gebelik tedavisi yapılmaktadır.

Aşılama yöntemine karar veren infertil çiftler hastane ve klinik seçiminde iyice araştırma yaptıktan sonra karar vermelidirler.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.