Azospermi Nedir

Azospermi Nedir ?

Yapılan sperm testlerinde 1 ml semen içindeki sperm sayısı 20 milyon ve üzerinde ise bu durum normal kabul edilir. Eğer sperm sayısı bu değerin altında ise bu duruma oligospermi denir. Ancak menide hiç sperm hücresine rastlanmıyorsa, bu duruma da azospermi adı verilir. Azospermi durumunda meni tahlilinde canlı veya cansız hiç bir sperm hücresi görülmez.
Çiftlerin çocuk sahibi olamamalarının ilk nedenlerinde biri azospermi’dir. Azospermi durumu tüm erkeklerin yüzde yüzde 1′inde, kısırlık sorunu olan erkeklerin ise yüzde 10-15′inde görülüyor.
Azospermi durumunun iki temel nedeni olabilir:

  • Testislerde sperm üretimi hiç olmuyordur. Bu duruma yapısal azospermi denir. Testis yetmezliği de denen bu durum, ya testislerin yapısal bozukluğu yüzünden veya testisleri sperm yapımı için uyaran hormonların salgılandığı hipofiz bezindeki bir hastalık yüzünden olabilir.
  • Spermin üretiminde bir sorun yoktur ancak üretilen sperm boşaltıcı kanallardan dışarı çıkamıyordur. Bu duruma tıkanıklığa bağlı azospermi denir. Yaklaşık olarak hastaların yüzde 40′ında görülür.

Her iki durum da çoğu zaman genetik, doğuştan gelen özelliklerin sonucu olabilir, ya da sonradan da meydana gelebilir.
Azospermi durumunu tesbit etmek için en az iki farklı zamanda yapılmış spermiogram tahlilleri gereklidir.
Spermiogram testleri ile yumurtalarda sperm oluşumunu uyaran hormonlara (FSH LH Testesteron) bakılarak sperm üretiminin olmama nedenleri araştırılır. Aynı zamanda varsa doğuştan gelen, genetik bozuklukları tespit etmek için de kromozom analizleri ve mikrodelesyon denen özel genetik testleri yapılır.
Kromozomal bir sorun tespit edilen hastalarda, tüp bebek işlemine ilave olarak aynı zamanda genetik tanı uygulanması da gerekebilir. Çünkü kısırlık sorunu olan erkeklerde gözlenen kromozom bozukluklarının üçte ikisi cinsiyet kromozumuna ait sorunlar yüzünden çıkabiliyor. Bunların içinde de en sık rastlananı Klinefelter sendromudur.
Sperm üretimi ve olgunlaşması ile ilgili problemler, erkek kısırlığının nedenleri arasında en geniş grubu meydana getirir. Sperm hücreleri eğer yeterli sayı, şekil veya hareket özelliklerine sahip değillerse yumurtayı dölleyemeyezler. Sperm üretimine ve olgunlaşmasına olumsuz etki yapan birkaç faktör vardır:

  • Sperm üretimini sağlayan FSH ve LH hormonlarında düzensizlikler olabilir.
  • Bazı ateşli hastalıklar üreme organlarını etkileyerek testislerde sperm yapımını bozabilirler. Örneğin ergenlik çağından sonra geçirilen kabakulak hastalığının yüzde 25 oranında kısırlığa yol açtığı biliniyor.
  • Testislerin içinde yer aldığı torbanın damarlarında varisleşme olması da sperm kalitesini bozabilir. Bu durum erkek hastalarda yüzde 21-41 oranında görülür. İleri derecelerde ağrıya neden olabilir.
  • Bazı erkeklerin vücudu, kendi spermlerine karşı antikor oluşturarak, sperm hareketliliğini bozmuş veya spermlerin baş veya kuyruklarına yapışarak onların hareket etmesine engel olmuş olabilirler.
  • Erkeklerin Y kromozomunda meydana gelen değişiklikler, genetik olarak, sperm hücrelerinin azlığı veya yokluğuna neden olabilir.
  • Çevresel faktörler ve yaşam tarzı sperm kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir.

Azospermi’nin tedavisi mümkündür.
Ağer sorun kanalların tıkanıklığı yüzünden spermin boşaltılamamasından kaynaklanıyorsa bu durumun tedavisi çok daha kolaydır. Çünkü bu durumda sağlıklı ve kaliteli sprem elde var demektir. Testislerden iğneyle doku aspirasyonu (TESA) veya doku biyopsisi (TESE) yapılarak sperm hücresi alınır. Tedavinin başarı oranı neredeyse yüzde 100’dür.
Ancak hormonlara bağlı veya genetik bir problem nedeniyle erkeğin menisinde hiç sperm olmazsa, bu durumda da MESA ve TESE işlemleri ile sperm elde etme yoluna gidilir. Bu şekilde elde edilen spermlerle çiftlerin çocuk sahibi olabilmeleri sağlanıyor. Ancak burada sperm elde etme şansı yüzde 50 civarındadır.
Bahsedilen işlemler lokal anestezi ile yapılıyor. Testisin farklı yerlerinden küçük doku parçaları alınıyor. Bu parçalar özel işlemlerden geçirilerek sperm elde ediliyor.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.