Boğmaca

Boğmaca

 • Boğmacada Etken; Bordetella pertussis’dir.
 • Boğmacanın Bulaşma yolu; doğrudan temas veya öksürürken, aksırırken çıkarılan damlacık çekirdeğinin solunmasıyla bulaşır. Taze kontamine olmuş eşyalarla, dolaylı yönden bulaşır.
 • Boğmacanın Bulaştırıcılık süresi; en fazla bulaşma paroksismal öksürük dönemi başlamasından 3 hafta sonrasına ve nezle devrinde olmaktadır.
 • Kuluçka dönemi; 5-15 gündür.
 • Duyarlılık-direnç; kış aylarında sık görülür. Her yaşta görülür.
 • Boğmaca Belirtileri; hastalık 6-10 hafta sürer. Klasik gidişte 3 dönem gösterir:
 • Kataral veya prodramal dönem; (nezle dönemi) 1-2 hafta sürer. Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri, ateş, aksırık, burun akıntısı, gözlerde yaşarma ve kuru bir öksürükle başlar.
 • Paroksismal veya kentöz öksürük dönemi; 2-6 hafta sürer. Larenkste gıcıklanma, trakeada hafif bir yanma duygusunu izleyen derin bir inspirasyon ile öksürük başlar. Nöbet esnasında, hastanın göz konjunktivası kızarır, çene ve dudaklarda siyanoz görülür, gözler dışarı fırlayacak gibi olur, dil dışarı sarkar, salya ve gözyaşı ile boyun venlerinin dolgunlaşması, kaygı dolu bir yüz ifadesi vardır.
 • İyileşme dönemi (Konvalesan dönemi); Paroksismal öksürük nöbetleri, sesli nefes alma, kusma sıklığı ve şiddeti giderek azalır.
 • Boğmacada Tanı; Balgam kültürü ve klinik bulgular tanıya yardımcı olur.
 • Boğmaca Tedavisi; Spesifik tedavisi yoktur. Geniş spektrumlu antibiyotikler ve semptomatik ilaçlardan yararlanılabilir.
 • Boğmacada Bakım;
 • Hastalara solunum izolasyonu gereklidir.
 • Hastalar sakin, sessiz, rahat bir ortamda yatak istirahatine alınmalıdır.
 • Hasta uyaranlardan uzak tutulmalıdır. Çünkü uyaranlar paroksismal öksürük nöbetini başlatabilir.
 • Öksürük sırasında hastaya ortopne pozisyonu verilmelidir. Büyüklerde krizler esnasında çocuğun arkasından karın desteklenerek rahat öksürmesi sağlanır.
 • Büyük çocuklarda şiddetli öksürük fıtığa neden olabileceğinden karın sargısı kullanmak yararlı olabilir.
 • Hastanın hidrasyonu sağlanır ve gerekirse yapışkan sekresyon aspire edilir.
 • Oksijen ve buhar yararlı olabilir.
 • Beslenme ve elektrolit bozuklukları düzeltilmelidir.
 • Ağız ve burun temiz tutulmalı, öksürük nöbetinden sonra ağız temiz su veya bikarbonatlı su ile çalkalanmalıdır.
 • Kusmanın fazla olduğu hastalarda beslenmeye dikkat edilmelidir. Hastada az az ve sık aralıklarla beslenme yapılmalıdır. Beslenme kusmayı takiben 20 dakika sonra yapılmalıdır. Eğer kusma aşırıysa hasta parenteral beslenmelidir.
 • Boğmacadan Korunma; Transplasental bağışıklık yoktur. Aşısı vardır. Hastayla yakın teması olanlar ve risk altındaki kişilerin bulaşma yolları hakkında eğitilmesi gerekir. Hasta ile teması olanlara antibiyotik profilaksisi(eritromisin) verilir.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.