H1N1 Virüsü (Domuz Gribi) Teşhisi Belirtileri Tedavisi

H1N1 Virüsü (Domuz Gribi) Teşhisi Belirtileri Tedavisi

H1N1 (Domuz Gribi) Virüsü

Halk arasında domuz gribi (A/ H1N1 virüsü) olarak adlandırılan daha önceleri sadece domuzlarda hastalık yaparken günümüzde insanlara da bulaşma eğilimi göstermiş olan salgın bir hastalıktır. Çok hafif grip belirtileriyle de seyredebilir ancak hastalık, ağır pnömoniye dönüşerek ölümle de sonuçlanabilir. Bu virüsün  insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin RNA yapılarına benezerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu sebeple biyolojik bir silah olarak kullanıldığına dair tartışmalar devam etmektedir.

Bu virüsün adına domuz gribi denmesinin sebebi domuzlarda seyreden grip virüsüne çok benzemesidir. Ancak asıl domuz gribi domuzlarda görülen grip türüdür. İnsanda görülen ve domuz gribine benzeyen bu tür H1N1 olarak adlandırılır.

Tarihte İnfluenza (Grip)

İnfluenza (grip) çok eski zamanlardan bu yana bilinen bir enfeksiyon hastalığıdır. Bilinen ilk pandemi (salgın) 1580 yılında, en büyük pandemi ise 1918 ile 1919 yıllarında görülen ve 20 milyon insanın ölümüyle son bulan İspanyol Gribi (influenza A H1N1) adıyla anılan salgınıdır. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Haziran 2009 tarihinden itibaren İnfluenza A(H1N1) hastalığı ile ilgili salgın alarmını vermiş ve uluslararası çapta bildirimi zorunlu hastalıklar statüsüne koymuştur.

H1N1 (Domuz Gribi) virüsü bulaşıcı mıdır?

Pandemik H1N1 virüsü çok kolay ve hızlı bulaşır, domuzdan insana ve insandan insana geçmektedir. Solunum yolundan bulaştığı gibi kontamine el ve eşyalarla bulaşabilir.

 • Kuluçka süresi: 2-7gün(ort 4 gün)sonra birdenbire başlar.
 • Epidemiyoloji: En çok sonbahar ve kış mevsiminde olmakla birlikte yıl boyunce görülebilir. Bazı yıllarda salgınlar yapmıştır. Son pandemi 2009 yılında görülmüştür. Mortalite mevsimsel gribe göre daha düşüktür. Korkulan PANDEMİ olasılığıdır.

Toplumun bağışıklık düzeyi, kronik hastalıkların varlığı, immün sistem sorunları, küçük yaş ve ileri yaş morbidite ve mortalite için önemlidir. Dünyanın her yerinde her yaş ve her cinsiyette görülür

H1N1 (Domuz Gribi) Belirtileri

H1N1 (domuz gribi) belirtileri, insanlarda görülen influenza tiplerininin belirtilerine benzerdir. Bunlar:

 • Ateş, (40 dereceye kadar)
 • Öksürük,
 • Boğaz ağrısı,
 • Yayılım gösteren vücut ağrısı,
 • Baş ağrısı,
 • Üşüme, titreme ve yorgunluk
 • Bazı hastalarda kusma ve ishal bulgularına da rastlanmıştır

-Erişkinlerde zor nefes almak/nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ile sık ve uzun süreli kusma tehlike olarak algılanmalıdır.

-Çocuklarda hızlı/zor nefes alma, vücutta solgunluk/morarma, beslenme bozukluğu, uyaranlara cevapta azalış ve sürekli uyku hali, huzursuzluk, ateşle beraber kaşıntılı döküntüler görülmesidir.

H1N1 (Domuz Gribi) Teşhisi

 • Hastalarla temas hikayesi önemlidir.
 • Lökopeni, özellikle lenfopeni, hafif ya da orta şiddette trombosit azlığı, hafif yüksek transaminaz düzeyleri
 • Virolojik Tanı:  Virusun izolasyonu ve/ veya H1-özgül RNA’nın (RT-PCR testi ile) saptanması

H1N1 (Domuz Gribi) Tedavisi

Destekleyici tedavi ile birlikte antiviral ilaçlar kullanılmaktadır. Yatak istirahati, antipiretikler, analjezikler kullanılır. Beslenmeye özen gösterilir, bol sıvı alması sağlanır. İlaç tedavisi doktor kontrolünde yapılır.

Domuz Gribi ve Komplikasyonlar:

Mevsimsel gripteki gibidir. Ayrıca gebelerde düşükler, intrauterin ölüm ve fetal distres görülebilir.

Domuz gribinde bakım, korunma ve salgın döneminde önemlidir.

Son yıllarda herkeste bir grip salgını var. Grip virüsü eskinin korkulmayan basit virüslerindenken şuan en çok korkulan virüsleri arasına girmiştir. Bunun sebebi H1N1 virüsü de dahil olmak üzere yaklaşık her yıl RNA dizilimini değiştirmesidir. Bu sebeple sürekli farklı formlarla karşımıza çıkmaktadır. Kendi bağışıklığı en güçlü olan virüs olarak bilinir. H1n1 virüsü de dahil olmak üzere virüs hastalıklarının tamamında yaygın yapılan hata antiiyotik kullanımıdır. Antibiyotik virüsleri öldürmez. Sadece vücuttaki antibiyotik direncini artmasına sebep olunur. Son zamanlarda yaygın olan bir virüs salgını mevcuttur. Arada domuz gribi vakalarına rastlansa da Sağlık Bakanlığı tarafından şu an en sık görülen grip virüsünün, basit grip semptomları veren H3N2 olduğu açıklanmıştır.

H1N1 Virüsünden Korunma

En önemli korunma yolu kişisel ve toplumsal hijyene dikkat edilmesidir. Eller gerekli tekniklere uyularak yıkanmalı, kontamine giysi, eşya gibi malzemeler antiseptik, dezenfektan maddeler ile temizlenmelidir. Çapraz kontaminasyonun önüne geçilmesi, tüm grip virüslerinde olduğu gibi H1N1 virüsünden korunmak için çok önemlidir. Grip hastalığı bulunan ya da bulunduğundan şüphelenilen kişilere karşı solunum izolasyonu tedbirleri alınmalı, hem bu kişilerin hem de diğer bireylerin maske takmasına özen gösterilmeli ve mümkün olduğunca aynı ortamda uzun süre kalınmaktan kaçınılmalıdır. H1N1 virüsünden şüphelenilen ve toplu yaşanılan yerlerde, karantina şartları uygulanmalıdır.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.