Kızamıkçık Nedir Belirtileri Teşhisi Tedavsi

Kızamıkçık Nedir Belirtileri Teşhisi Tedavsi

KIZAMIKÇIK (RUBELLA, ALMAN KIZAMIĞI)

 • Kızamıkçık da Etken; Togavirüs ailesinden olan Rubella virüstür.
 • Kızamıkçık Bulaşma yolu; solunum yolu damlacık enfeksiyonu ile direkt ve indirekt olarak bulaşmaktadır. Ayrıca konjenital enfeksiyon tarzında (transplasental) bulaşmada söz konusudur.
 • Kızamıkçık Bulaştırıcılık süresi; döküntülerin ortaya çıkmasından 1 hafta önce başlar ve 1 hafta sonrasına kadar devam eder.
 • Kuluçka süresi; 14-21 gündür.
 • Kızamıkçık da Duyarlılık-direnç; plasental geçişle anneden alınan antikorlar sayesinde bebek 6 ay korunabilir. Hastalığa karşı doğuştan direnç de olabilir. Aşı yapılarak bağışıklık sağlanır. Aslında çocukluk dönemi hastalığıdır. Erişkinlerde de görülebilir. Hastalık büyük şehirlerde endemik olarak bulunur.

Kızamıkçık Belirtileri;

 • Hafif kızamık (prodromal dönem) belirtileri ile başlar. 3. gün döküntüler çıkar (makülo-papüler özellikle, yuvarlak, kırmızı pembe renkte). Döküntüler yüzde başlar ve hızla yayılır. Hastalığın değişmez özelliği lenfadenopati ile seyretmesidir. Boyunda ve kulak arkasında lenfadenopati olabilir. Buna Theodor belirtisi denir. Döküntüler hafif kaşıntılıdır. Döküntüler yüzden başlayarak solar. Üzerlerinde hafif kepeklenme görülebilir.
 • Konjenital Rubella sendromu; gebelikte ilk 3 ayda kızamıkçık enfeksiyonuna yakalanmış annenin bebeğinde; göz lezyonları (katarakt, mikroftalmi), kalp defektleri (atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt gibi), iç kulak lezyonlarına bağlı işitme kaybı, mental retardasyon, mikrosefali, intrauterin gelişme geriliği, peteşial döküntüler, hepatosplenomegali gibi belirtiler görülebilir. Geç komplikasyon olarak diabetes mellitus gelişebilir.
 • Kızamıkçık Teşhisi, theodor belirtisi tanı için önemlidir. Döküntülerin özelliği ve klinik bulgular tanı koymada yardımcı olabilir.
 • Komplikasyonlar; gebelikte ve özellikle ilk 3 ay içerisinde kızamıkçık geçirilmesi bebek üzerinde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bebekte anensefali, mikrosefali, kurt ağzı, katarakt gibi malformasyonlar ve gelişim kusurları görülebilir. Anne karnında bebek ölümü de olabilir. Bu nedenlerle gebelikte teratojenik etkiye sahiptir. Göz komplikasyonları görülebilir (konjuktivit).

Kızamıkçık Tedavisi

 •  Spesifik bir tedavisi yoktur. Semptomatik tedavi yapılır.

Kızamıkçık Hastasının Bakımı

 • Hastalara bulaştırıcılık döneminde solunum izolasyonu uygulanır.
 • Yatak istirahati önemlidir.
 • Hastaya ağız bakımı verilir (NaCl solüsyonuyla ve bikarbonatlı sol.).
 • Hastanın atıkları dezenfekte edilir.
 • Hastaya sulu gıdalar verilir. Protein, kalori ve vitaminden zengin başlangıçta sulu diyet verilir.

Kızamıkçık Hastalığından Korunma

 • En önemli nokta gebelikte korunmadır.
 • Hastalıkla ilgili sağlık eğitimi yapılır.
 • Genellikle hastalığı geçirmekle veya aşı ile devamlı bağışıklık sağlanır.
 • Gebelerin özellikle ilk 3 ayda kızamıkçık olan kişilerle teması önlenmelidir.
 • Gebe kadınlar gammaglobulin ile korunmalıdır.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.