Kızamık Nedir Belirtileri Tedavisi

Kızamık Nedir Belirtileri Tedavisi

KIZAMIK (MEASLES, RUBEOLA, MORBİLLİ)

 • Kızamık da Etken; mikso virüs grubundan kızamık virüsüdür. Antiseptiklere ve dış etkenlere dayanıksız bir virüstür.
 • Kızamığın Bulaşma yolu; solunum yoluyla direkt bulaşma ile olur. Enfekte kişilerden damlacık yoluyla bulaşma söz konusudur. Çok az miktarda enfekte kişilerin kullandığı eşyalardan ve havadan gelen mikropların bulaştırması sonucu bulaştırıcılık olabilmektedir. İndirekt bulaşma oldukça azdır.
 • Kızamık Hastalarının Bulaştırıcılık süresi; Prodromal dönemden 2-4 gün öncesinden başlar, döküntü günlerinin son günlerine kadar bulaştırıcılık devam eder.
 • Kızamık ta Kuluçka süresi; 10-12 gündür. Gammaglobulin verilenlerde bu süre 21 güne uzayabilir.
 • Duyarlılık-direnç; Hastalığı geçirmemiş ya da bağışıklanmamış herkes bu hastalığa karşı duyarlıdır. Hastalık sonucu kazanılan bağışıklık genellikle ömür boyudur. Çocukların yaklaşık %90’ı 10 yaşına kadar bu hastalığı geçirirler. Hastalık ileriki yaşlarda görüldüğünde daha fazla komplike seyrettiği ve ölümle sonuçlanabildiği görülmektedir. Yeni doğmuş bebekler plasental yolla anneden kızamık antikorlarını aldıklarından yaşamlarının ilk altı ayında bağışık sayılırlar. Aşılama ile bu hastalık büyük ölçüde azaltılmıştır.

Kızamık Belirtileri 

 • Prodromal evre (nezle devri, preegzantem); 3-4 gün sürer. Ateş, huysuzluk, huzursuzluk, genel soğuk algınlığı belirtileri, konjuktivit, fotofobi görülür. Kuru ve inatçı bir öksürük olabilir. Başlangıçta sıvı bir burun akıntısı olur sonra bu akıntı koyulaşır. Burunda kanama olabilir. Dil paslıdır. Hafif anjin hali vardır. Ses kısıklığı ve disfaji olabilir. İki gün sonra “komplik lekeler” çıkar (ağız boşluğu içinde ön azı dişlerinin hizasında, yanak mukozasında görülür). Bu lekeler toplu iğne başı büyüklüğünde kenarları parlak kırmızı, ortası mavi renkte beyaz halkalardır. Sayıları 3- 5 ten 25-30’a kadar çıkabilir. 24-48 saat sonunda lekeler kaybolur.
 • Ekzantem (Döküntü-Rash) dönemi; kimi zaman kepekli pullanma ile seyreden döküntüler saçlı deri ile saçsız derinin birleştiği yerden ve kulak arkasından başlar, 2-3 gün içinde tüm vücuda yayılır. Döküntüler makülo-papüler özelliktedir ve basmakla kaybolmazlar. Döküntüler çıktıktan sonra ateş yükselir. Hastanın genel durumu bozulur, konjuktivit artar. Kızamıkta ateş, nezleli dönemde yüksek, nezle döneminin sonunda düşer, döküntülerle birlikte tekrar yükselir, döküntü döneminin sonunda tekrar düşer. Eğer döküntü döneminin sonunda ateş yüksekse bir komplikasyon geliştiği düşünülmelidir. Döküntüler çıkmaya başladıktan 3. gün sonunda sönmeye başlar, 6. gün genellikle sönmüş olur. Kepeklenme şeklinde, buğday unu kepeği gibi kabuklanma ile döküntüler solar.
 • Kızamık Hastalığının Teşhisi; komplik lekeler çok önemlidir. Ayrıca kan, gözyaşı, burun, boğaz ve idrar kültürlerinde virüs izole edilebilir. Yeni döküntüler tanıya yardımcıdır.
 • Komplikasyonları; tüberküloza zemin hazırlar, bronkopnömoni, otitis media, ensefalit, pnömoni, konjuktivitler, korneada ülserasyonlar, solunum yolu ve deri enfeksiyonları görülebilir. Ülkemizde en yaygın kızamık komplikasyonu bronkopnömonidir. Ölümle sonuçlanan ağır bir tablo ortaya çıkarabilir.

Kızamık Hastalığında Bakım;

 • Hastalara solunum izolasyonu önerilir.
 • Yüksek ateşte ateşi düşürmeye yönelik önlemler alınır. Ateşli dönemde bol sulu gıdalar alması sağlanır. Ateş düşünce katı gıdalara başlanır.
 • Hastalarda ateş komplikasyon habercisi olacağından (özellikle döküntü döneminin sonlarında) sık aralıklarla takip edilmelidir.
 • Hastalar protein, kalori ve vitaminden zengin diyetle beslenmelidir.
 • Deri bakımı için; kaşıntıyı azaltmak için ılık sodyum bikarbonatlı su ile silme banyoları önerilir. Kalaminli losyonlarda(caladryl) kullanılabilir.
 • Çocuğun tırnakları kesilerek deride kaşıntı ile oluşabilecek travmalar önlenir.
 • Gözlerde mukopürülan akıntı varsa günde 5-6 kez %2 asit borikli su yada %9 NaCl ile göz irrigasyonu yapılır. Kirpikler yağlanarak birbirine yapışması önlenir.
 • Fotofobi nedeniyle hasta ışıktan korunur. Oda havalandırılır.
 • Kulak akıntısı varsa akan kulak üzerine yatırılarak direnajı sağlanır. Kulak kepçesi tahrişini önlemek için yağlanır.
 • Hastaya ağız bakımı verilir.

Kızamıkta Koruyucu önlemler;

 • Aşılama; bütün çocuklar aşılanmalıdır.
 • Hasta ve çevresinin izolasyonu; bulaştırıcılık süresi içinde solunum izolasyonu yapılmalıdır.
 • Karantina uygulanmaz.
 • Kuşkulu olgular bildirilmelidir. Salgın durumu söz konusu olduğunda aşılama süresi 6. aya çekilmeli ve 15. ayda rapel yapılmalıdır. Gerekirse pasif bağışıklama da yapılabilir.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.