İstanbul Diş hekimleri Odası

İstanbul Diş hekimleri Odası

İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Diş Hekimleri Birliğine bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Diş Hekimleri Odaları arasında en büyük olanıdır. 6564 üye sayısı bulunmakta ve Türkiye’de mevcut diş hekimlerinin üçte birini bünyesinde barındırmaktadır. Harbiye’de bulunan binasında hizmet vermektedir. İstanbul Diş Hekimleri Odasının 130 ilçe temsilciliği bulunmaktadır. Bu temsilcilikler sayesinde tüm İstanbul bölgesinde faaliyetlerini koordineli bir şekilde yürütmektedir.

 İstanbul Diş Hekimleri Odasının Yönetim bünyesinde; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Türk Diş Hekimleri Birliği İstanbul Diş Hekimleri Odası delegelerini barındırmaktadır Yönetim kurulu 9 kişiden oluşur. Bu 9 kişi bir başkan, bir başkan yardımcı ve 7 üyeden oluşur. Her yılın nisan ayında üyelerin toplanması sonucunda yapılan oylama sonucunda belirlenir. Denetleme kurulu ise Yönetim kurulunun gerek yönetim aşamasında, gerekse mali konularda denetiminden sorumludur. 3 yeden oluşmaktadır. Aynı yönetim kurulu gibi nisan ayındaki seçimle belirlenir. Yönetimde yaşanacak bir usulsüzlük hakkında disiplin kurulu aracılığıyla soruşturma başlatılmasını sağlar. Disiplin kurulu ise adından da anlaşılacağı üzere üyeler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirip soruşturma başlatmaya yetkili kuruldur. Seçimle belirlenen 5 üyeden oluşur.  Türk Diş Hekimleri Birliği İstanbul Diş Hekimleri Odası delegeleri ise 10 kişiden oluşur. Bu kişiler Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından yapılan toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Bu toplantılarda İstanbul Diş Hekimleri Odasını temsil ederek, İstanbul bölgesindeki ve genel kapsamdaki diş hekimleri sorunlarının dile gelmesini sağlayan bölümdür.

İstanbul Diş Hekimleri Odası ayrıca Yalova ilinde de faaliyet göstermektedir. Burada da yönetim kurulu tarafından atanmış 3 il temsilcisi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul Diş Hekimleri Odası bünyesinde İstanbul bölgesindeki Diş Hekimliği Fakültelerinde okuyan öğrencilerin katılabildiği ve diş hekimliğinin idari işleyişi açısından bilgi sahibi olabildiği, etik değerlere katkı sağladığı İstanbul Yerel Öğrenci Kurulu bulunmaktadır.

İstanbul Diş Hekimleri Odası, diş hekimliği alanında faaliyet gösteren istanbul bölgesindeki üyelerinin haklarının savunulması için talepler üzerine yada alınan kurul kararlarıyla çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca Ankara dışında uluslararası Diş Hekimliği Kongresi düzenleyen tek ildir. 9 kez ile bu kategoride de ilk sıradadır.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.