Sepsis Kriterleri

Sepsis Kriterleri

Sepsis her insanda oluşabilecek bir hastalıktır. Ancak belirli kriterlere bağlı olarak oluşma riski fazlalaşır.

İmmün Sistem Eksiklikleri

Sepsis Kriterleri

Vücudun zayıf düştüğü ve immün sistemin etkilendiği rahatsızlıklarda bireyin sepsis geçirme olasılığı artar. Özellikle ağır seyreden hastalıklarda immün sistemde sepsis odağına karşı kolabilecek immün sistem mekanizmaları zayıfladığından vücut sepsis geçirmeye açık hale gelir. Ayrıca direk immün sistem üzerinde yıkıcı etkisi bulunan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) vücut savunma mekanizmalarını tamamen çökerttiğinden, vücut tüm mikroorganizmalara açık hale gelir. Aids hiv virüsünün neden olduğu bir hastalıktır ve direk immün sistem üzerinde etkilidir. Aids virüsünün son safhalarında herhangi bir insanda görülme ihtimali bile olmayan rahatsızlıklar görülebilir. Örneğin özefagit yani yemek borusunun iltihabı, aids hastalığının son safhasında görülebilecek bir hastalıktır.

Hastanede Uzun Süre Yatış

Hastaneler görevi gereği hastalar hizmet veren kurumlardır. Bu sebepten ötürü oldukça fazla sayıda mikroorganizmanın hastane içerisinde dolaşımı mevcuttur. Hastanede yatışı yapılan hastalar, bu sürenin uzaması halinde enfeksiyon odaklarıyla karşılaşma ihtimali arttığından, sepsis riskitaşımaktadır.

Diabet, Siroz, Renal Yetmezlik

Diabet vücutta bulunan glikozun insülin eksikliği nedeniyle hücre içerisine girememesi ve bunun sonucunda enerjiye dönüştürülemeden atılması olarak adlandırılabilir. Siroz ise toksik etkileri tolere eden karaciğerin görevini yerine getirememesinden dolayı gelişen bir toksisemi hastalığıdır. Renal yetmezliklerde ise yine benzer bir durum mevcuttur. Böbrekler işlemini tam olarak yerine getiremediğin toksinlerin ve diğer zaralıların süzülme işlemi böbreklerde yeterince gerçekleştirilemez.

Yukarıda sayılan ve açıklanan bütün hastaıklar sepsis gelişiminde koruyucu olarak rol oynayan organları saran rahatsızlıklardır. Bu sebepten dolayı bu hastalıkları geçiren kişilerde sepsis görülme olasılığı daha yüksektir.

Sonda, Kateter, Solunum Tüpü ve Protez Kullananlar

Sonda, Kateter, Solunum Tüpü ve Protez gibi dışarıdan yapılan ekipman takviyeleriyle birtakım vücut ihtiyaçları giderilmesi sonucunda, bu malzemelerin zaman içerisinde mikroorganizma barındırabileceği olasılığından dolayı, bu tip ekipmanları kullanan hastalarda sepsis görülme olasılığı diğer bireylere göre daha fazladır.

Steroid Tedavisi

Steroid zaman içerisinde kan ve kas hücrelerinin parçalanmasına neden olan yıkıcı bir maddedir. Bu tip ürünleri kullanan yada steroid tedavisi gören kişilerde hücre yıkımı diğer insanlara göre daha fazla olduğundan sepsis görülme olasılığı daha fazladır.

Yaşlılık

Her hastalıkta olduğu gibi yaşlılıkta da birtakım vücut fonksiyonlarının zayıflamasından ve bazı sistemlerin yetersiz çalışmasından dolayı sepsis görülme olasılığı daha yüksektir.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.