Kardiyovasküler Cerrahi Nedir

Kardiyovasküler Cerrahi Nedir

Kardiyovasküler cerrahi kalbin ve damarlarının cerrahi işlem gerektiren hastalıklarının incelendiği ve tedavi planlamasının yapıldığı cerrahi bölümün alt branşlarından biridir. Kalp damar sisteminin içinde; kalp, arterler, venler, kapiller (kılcal damarlar) ve lenfatikler bulunur. Kalbin organ olarak iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; oksijenlenen kanı, arterler ile vüvut hücrelerine iletmek, ikincisi; vücuttan kirli kanı venöz sistem ile toplayıp yeniden temizledikten sonra oksijenlensin diye akciğere göndermek.

Kalp, cerrahi olarak müdahale edilen organlar arasında son sırada yer almıştır. 1925 yılında Sir Henry Soutlar ilk kez kapalı mitral kapak ameliyatını yapmayı başarmıştır. kardiyovasküler cerrahi gelişim olarak 1930 yıllardan sonra kendini göstermiştir. Kalp damar cerrahisi girişimleri; kalp kapağı cerrahisi, doğumsal anomalili kalp kapak hastalıklarının cerrahi onarımı, damar greftleri (sağlıklı bir damarın bir kısmının çıkarılmış hastalıklı damar yerine dikimi) ve kalp naklini içerir.

Kalbe ilişkin cerrahi onarımlar, uygulanma şekline göre isimlendirilirler. Kalp cerrahisi işlemi sırasında, kalp ve akciğerlerin fonksiyonları vücut dışında bir makine tarafından geçici olarak sağlanacaksa, ameliyat “açık kalp ameliyatı” olarak gerçekleşir. Açık kalp ameliyatı tekniği ile koroner bypass yapılabilmektedir. Bypass=köprü anlamına gelmektedir ve tıkalı olan bir koroner arterin, safen ven ya da internal mamariyan arterin bir kısmı ile greftlenerek onarımını içerir. Son yıllarda minimal cerrahi girişimler geliştirilmiş olup, koroner bypass artık kalp ve akciğerin durdurularak yapılması gereken açık kalp ameliyatı olmaktan çıkmıştır. Bu sayede düşük enfeksiyon riski, minimal beden imajında kusur ve kısa süreli taburculuk sağlanmıştır. Kapalı kalp ameliyatında kalp akciğer makinesine ve sternum kemiği olan göğüs kemiğinin kesilmesine gerek duyulmayan invaviz bir girişim şeklidir. Hastanın göğüs bölgesine, yerinin doktor tarafından seçildiği iki delik açılarak kalbin hasarlı bölgesinin onarılmasını kapsar. Kalp nakilleri kardiyovasküler cerrahi işlemler içinde hastaların en çok cevap almayı bekleyen girişimleridir. Kalp nakli ameliyatı kriterlerinin sağlanmış olması, hastanın ameliyatı olup olamama durumunu ortaya koyar. Hasta ileri derecede malignite bulunduruyorsa, kronik böbrek yetmezliği varsa, yaygın serebral sorunlara sahipse ve bunun gibi kalp naklinin kaldıramayacak nitelikteyse nakil gerçekleştirilmemektedir. Ciddi solunum yolu hastalıklarına sahip kişilerin de yine nakil şansları azdır.

Recent search terms:

  • kardiyovasküler cerrahi nedir (11)

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.