Psikolog Psikiyatrist ve Psikolojik Danışman Nedir

Psikolog Psikiyatrist ve Psikolojik Danışman Nedir

Ülkemizde genel olarak psikolog, psikiyatrist ve psikolojik danışmanlık mesleklerinin iş tanımları ve mesleki sorumlulukları karıştırılmaktadır. Bunun en büyük sebebi insanların, üniversitelerin hangi bölümünden mezun olanların, hangi unvanı aldığını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Fakat gerektiği zaman, doğru hizmete ulaşabilmek için tanımları iyi bilmek ve ona göre yardım istemek önemlidir.

Psikolog Nedir ?

Psikolog Psikiyatrist ve Psikolojik Danışman Nedir

Türk Psikologlar Derneği’nin yayımladığı tanımlar komisyonu, psikolog tanımını “Psikoloji lisans eğitimi üzerine psikolojinin uygulama alanlarından birinde bir yıllık sertifika eğitimini tamamlayarak merkezi bir sınav ile yeterliliğini belgelemiş olan kişidir. Psikologlar, objektif ve tarama test amaçlı testleri uygular, temel görüşme ve gözlem teknikleri çerçevesinde, birey, aile ve gruplar temelinde görüşmeler yürütür.” şeklinde yapmıştır. Gene bu tanımlar komisyonuna göre psikologların görevlerine, bireylerle ve/ya yakınlarıyla görüşmeler yapma, araştırmalar yürütme, eğitiminin el verdiği ölçüde psikolojik girişimleri yürütme gibi şeyler örnek verilebilir. Psikologlar bütün görevlerini diğer yardımcı mesleki elemanlarla bir işbirliği içinde yürütürler. Psikoloji lisans eğitimini tamamlamış psikoloji mezunları, seçtikleri yüksek lisans alanından da mezun olduktan sonra o alanın unvanını alır. Örneğin, psikoloji eğitimini tamamlamış ve sonrasında klinik psikoloji alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış psikologlar “klinik psikolog” unvanını alır. Yaygın kanının aksine ülkemizde psikologlar eğitimleri boyunca psikiyatrik ilaçlar hakkında bazı eğitimler almış olsalar bile ilaç yazamazlar. Psikologlar genellikle danışanlarına, eğitimini aldıkları terapi yöntemleri vasıtasıyla yardımcı olmaya çalışır. Terapinin yetersiz geldiğine kanaat getirirlerse, danışanı psikiyatristlere yönlendirmekten sorumludurlar.

Psikiyatrist Nedir ?

Psikiyatrist, 6 yıllık tıp eğitimini tamamlamış ve üzerine ihtisas olarak psikiyatri alanını seçmiş tıp doktorlarına denir. Anlaşılacağı üzere, psikiyatristler aslında tıp fakültelerinden mezun olan hekimlerdir ve bu yönleriyle psikologlardan ayrılırlar. Sorumlulukları, hastanın tıbbı durumunu ve seyrini gözlemleyerek tanı koymak ve gereken tedavi sürecini ayarlamaktır. Psikiyatristler gerekli gördükleri durumlarda hastalığın türüne, şiddetine ve seyrine göre gerekli psikiyatrik ilaçları yazma yetkisine sahiptirler. Hastanelerde ya da diğer ruh sağlığıyla ilgili birimlerde psikologlar, psikolojik danışmanlar ya da sosyal hizmet uzmanı gibi diğer meslek gruplarıyla birlikte çalışabilirler.

Psikolojik Danışman Nedir ?

Psikolojik danışmanlık, psikologlar ve psikiyatristlerle beraber çok karıştırılan ve yanlış tanımlanan meslek gruplarından biridir. Psikolojik danışman, üniversitelerin eğitim fakültesinin psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden mezun olmuş kişilere denir. Genel çalışma alanları eğitim kurumlarıdır. Ancak geçerliliği olan okullarda gerekli eğitimi aldıkları zaman sağlık kurumlarında çalışabilirler. İlaç yazamazlar ve ancak gereken eğitimi aldıkları zaman terapi yöntemleriyle danışanlarına yardımcı olabilirler.

Genel hatlarıyla psikologların, psikiyatristlerin ve psikolojik danışmanlıkların görev tanımları bu şekildedir. Üç alan da ruh sağlığıyla ilgili olduğu için zaman zaman karıştırılması ve aralarına çok keskin sınırlar konulamaması doğaldır. Yine de gerek ilaç yazma yetkisi olsun, gerek sağlık kurumlarında çalışma yetkisi olsun bu üç meslek grubu birbirinden farklıdır ve hepsi farklı lisans temelleri gerektirir.

Tags: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.