Over Kanseri Belirtileri Evreleri Tedavisi

Over Kanseri Belirtileri Evreleri Tedavisi

Kadınlarda rahimin her iki yanında tuna uterinaların (fallaop tüplerinin) uçlarına yakın olarak yerleşmiştir. Overler (yumurtalıklar) ortalama 4cm uzunlukta, 2 cm genişlikte ve 1 cm kalınlığındadırlar. Overlerin dokusal özelliklerine bakıldığında iç kısımda medulla denilen yapı dış kısımda ise korteks adı verilen zarımsıyapı mevcuttur. Kortekste folikül adı verilen ve germ (üreme) hücrelerini çevreleyen oluşumlar vardır. Bir kız çocuğu doğduğunda overlerinde yüzbinlerce folikül ile beraber doğar.

Temel olarak overlerin iki ana görevi vardır. Birincisi ovulasyonu oluşturmak yani seçili bir yumurta hücresini olgunlaştırıp overden tüplere atmak, ikincisi hormon salgılamaktır. Bu hormanlar kadınlar için çok önemliolan esterojen ve progesterondur. Üreme açısından bu hormonların çok önemli görevleri vardır.

Over Kanseri

Over kanseri jinekolojik kötü seyirli kanserler arasında serviks(rahim ağzı) kanserinden sonra ikinci sırada yer alır. Her yaşta görülebilmesine rağmen genellikle 40 yaş üstü kadınları etkiler. Erken evrede belirti vermediği için çoğu zaman teşhis konduğunda kanser ilerlemiş durumdadır. Bu nedenle genital kanserler arasında en çok ölümle sonuçlanan kanserdir. Eğer erken teşhis edilip tedavi edilmiş ise hasta kişinin yaşamı %85 oranla 5 yıl ve daha fazla olabilmektedir.

Overlerin malign tümörlerinin %85’i kölemik epitel adı verilen dokudan kaynaklanmaktadır. Overleri saran dokunun kanserleşmesi olarakda anlatılabilir.

Over Kanseri Risk Faktörleri

Kadının 40-60 yaş aralığında olması başka bir deyişle menopoz öncesine yakın ve menopoz döneminde olması over kanserinde riskli durumlar arasında sayılır. Bir çok kadında menopozdan sonra ortaya çıkabilmektedir. Hastaların %50’si yaklaşık 65 yaş üzeridir. Overin fonksiyon bozukluğundan kaynaklanan ovulasyonun olmayışı, geçirilmiş endometriyum enfeksiyonları, kendisinde veya ailesinde geçirilmiş veya halen olan meme veya endometriyum kanserinin oluşu, özellikle anne ve kızkardeşte over ca varlığı kişisel ve genetik risk faktörleri olarak saptanmıştır. İlk adet kanamasını erken yaşta görenler ve menopoza geç yaşta girenler kanser açısında riskli gruplardır. İnfertil (kısır) yada hiç çocuk doğurmamış olmak da yine over kanserine davetiye çıkaran durumlardır.

Over Kanseri Belirtileri ve Bulguları

Over kanseri kadında sessiz sedasız ilerleyen, kanamaya, akıntıya, ağrıya neden olmayan ve bu sebeple geç tanılandırılan bir kanserdir. Kişi çoğu zaman büyümüş bir overin sebep olduğu karın ağrısı yada göbeğin aly kısmındaki bir rahatsızlıktan ötürü doktora başvurmaktadır. Eğer rutin kontroller sırasında over büyüklüğü 5cm veüzerinde saptanmış ise bu durum değerlendirilmesi gereken bir konudur. Hastalığın geç belirtilerinde büyüyen overle beraber büyüyen karında vardır. Kabızlık ve karında asit birikimine bağlı soluk almada güçlük görülebilir. Over kanseri çok nadir olarak erken teşhiş edilebilmektedir. Vakaların %70’inde teşhis konduğunda kanser çoktan metastaz yapmıştır bile.

Over Kanseri Evreleri

Over Kanseri Belirtileri Evreleri Tedavisi

Uluslararası jinekoloji ve obstetrik fedasyonunun yaptığı over kanseri sınıflandırması şu şekildedir.

EVRE I                Tümör over sınırları içinde

EVRE II               Tümör bir veya iki overde, pelvise geçmemiş

EVRE III              Tümör bir veya iki overde, pelvis dışında retroperitoneal veya inguinal lenf düğümleri pozitif

EVRE IV             Tümör bir veya iki overde, uzak metastazları var. Özellikle karaciğer metastazı.

Over Kanseri Teşhisi

Over kanseri tanılaması için birkaç yönteme başvurulur. Pelvik ultrasound işlemi bukonuda fikir yürütmede önemli bilgiler verir. Ayrıca kanda CA-125 antigen taraması da yapılabilmektedir. Fakat tümör çok hızlı büyüdüğünden bu kontrollerin çok sık aralıklarla yapılması gereklidir. Tümörün boyutlarının bilinmesi hastalığın ciddiyeti açısından bilgi vermemekteir. Bu durumda gerekli sitolojik incelemelere baş vurmak gerekebilir. Karın içi biriken bir asit varsa buralardan örnek alınarak incelenmesi gerekebilir. En gerçek tanıya ulaşmada ki tek yol overden doku örneğinin alınmasıdır.

Over Kanseri Tedavisi

Bu kanserde cerrahi girişim tedavinin ilk basamağını oluşturmaktadır. Over kanseri cerrahisi dünya standartlarında aynı şekilde yapılmaktadır. Operasyonda rahim, yumurtalıklar, tüpler ve karın iç zarı kısmı dedinilen omentum tamamen çıkarılmaktadır. Debulking adı verilen cerrahi yöntemde ise tümör kitlesi mümkün olduğu kadar küçültülmeye çalışılarak kemoterapiye uygun hale getirmek için uğraşılır.Over kanserinde radyoterapi uygulanan bir yöntem değildir. Kemoterapide birkaç ajan birlikte kullanılabilmektedir. Bunlar cytoxan ve cisplatin veya adrimycindir. Tüm tedavi yöntemlerinde ki amaç birincil olarak hastanın hayatını kurtarmak ve ikincil olarak yaşan kalitesinin yükselmesini sağlamaktır.

Son Dönem Over Kanseri Olan Kadınların Duyguları 

Sıklıkla teşhisinkonduğu anda hastalığın ilerlemiş oluşu kadında büyük bir ümitsizliğe neden olur. Önce inkar eder ardından öfkelenme başlar. Tedavide başarı yakalanırsa normal hayatlarına dönebililer. Başarısızlığa uğrayan tedavide ise keder süreci başlar. Bu aşamada psikiyatrik olarak hastaya depresyon tanısı konulduğu görülmektedir. Bilinmeyenin korkusu başlar. Tüm belirsizlikler içten içten düşüncelerini kemirir. Kadın olarak cinsiyeti elinden alınmıştır. Sağlıklı olan herkese karşı verdiği bir savaş başlar ve birçok hasta eninde sonunda gerçeği yani ölümü kabullenir. Hasta ve yakınları mümkün olduğunca çok zaman geçirmeli.

Tags: , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.