Şizofreni Nedir Nedenleri Nelerdir

Şizofreni Nedir Nedenleri Nelerdir

Şizofreni Nedir?

Şizofreni, genç yaşlarda başlayan kronik gidişli bir bozukluktur. Temel olarak duygu, düşünce ve davranış alanlarında bozukluklar görülür. Sonuçta gerçeklik duygusu kaybolur, kişiler arası ilişkiler bozular ve kişi iç dünyasında kendine özgü bir yaşam biçimi geliştirir.

Şizofreni Nedir Nedenleri Nelerdir

Şizofreninin lıyaygınlığı (prevalansı) yüzde bir olarak bilinir. Nokta yaygınlığı (prevelansı) ise binde 0.6- 7.1 arasındadır. Şizofreni kronikleşme eğilimi gösteren bir hastalıktır. Bu nedenle sıkılığı (insidans hızı) prevelans hızından düşüktür ve yaklaşık yılda on binde bir olarak öngörülmektedir.

Şizofreni her toplumda ve her türlü sosyoekonomik ortamda görülebilir. Ancak sıklığı, görünümü, gidişi ve sonlanımında kültürel farklılıklar, yaş ve cinsiyetin etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin; sosyoekonomik yönden düşüklük ya da düzensizlik gösteren kesimlerde daha sık görülmektedir.

Görülme sıklığı yönünden kadın ile erkek arasında bir fark yoktur. Hastalık 15- 45 yaşları arasında başlar. Daha ileri yaşlarda başlayan şizofreni olgularına da rastlanmıştır. İleri yaşlarda başlayan şizofreni olguları daha çok kadın, iyi bir meslek sahibi ya da birden çok evlilik geçirmişse görülmektedir.

Şizofreni multifaktöryel bir hastalıktır. Etyolojisindeki görüşlerde organik ve psikososyal faktörler olarak iki ana grupta toplanmıştır.

Şizofreni Nedenleri

1. Organik faktörler:

Genetik: Şizofreni de kalıtımın rolü olduğu kanıtlanmıştır. Aile çalışmalarında yakın akrabalar arasında görülme sıklığı daha fazla olmaktadır. Akrabalık ilişkisi azaldığında görülme sıklığında da azalma gözlenmiştir. Genetik en önemli organik faktör olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında;

 •  Dopamin
 •  Serotonin
 •  GABA
 •  Enzimler
 •  Hormonal Varsayım
 •  Enzimler
 •  Virüsler
 •  Hücresel ve İmmünolojik Bozukluklar
 •  Nörofizyolojik
 •  Bilgi İşlem Varsayımı
 •  Beyinde Yapısal Bozukluklar başlıkları altında sıralanabilir. Sebebi tam olarak bilinmeyen bir hastalık olması sebebiyle çeşitli organik varsayımlar yapılmış ve bu varsayımlar üzerinde çalışmalar başlatılmıştır.

2. Psikososyal Faktörler

a. Psikoanalitik Teoriler:

Psikoanalitik teoriye göre şizofreni de asıl sorun cinsellik ve agresyon gibi durumları baskılayan gerçeklik durumunu baskılamak görevini üstlenen egoda yaşanan problemlerdir.

b. Aile içi teoriler:
 •  İkili Çıkmaz (Double Mind): İki alternatif ya da mesaj arasında seçim yapmak durumunda olan çocuk konfüzyon ve dayanılmaz bir durum içine girer.
 •  Aile Yarılması (Marital skizis): Aile davranışlarında iki tip farklılık tanımlanmıştır. Standart bir aile yapısından çok uzak bu aile yapısında, aile yapısındaki tutarsızlıklar psikososyal yönden kişiyi baskı altına alır.
 •  1’nci Tip Aile: Geçimsiz ve uyumsuz bir ailede anne ve babadan birisi diğerinden doyum ve destek bulamamaktadır. Bu sebeple doyum ve destek için çocuğa yönelinir. Ebeveynlerden birisi tarafından çocuğa aşırı ilgi ve destek verilir.
 •  2’nci Tip Aile: Ebeveynlerden birisi dominant diğeri pasiftir. Bu da aile içi bağlarda belirli bir süre sonunda güvensizlik oluşturur.
 •  Yalancı Birliktelik (Pseudo mutility, pseudo hostile): Bu tip ailelerde yalancı bir birliktelik ve sevgi hali vardır. Bu durumun yapmacıklığı çok rahatlıkla gözlenebildiğinden çocuk için psikososyal olarak baskıcıdır.

Tags: , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.