Etiket: Fetüs Yönünden Doğum

Fetüs Yönünden Doğum

Fetüs Yönünden Doğum Doğum yolunu oluşturan kemik pelvisin girim, boşluk ve çıkımdaki kesitleri, şekli ve çapı bakımından farklılık göstermektedir. Fetüs doğabilmesi için sırası ile kendisini şekil ve çap olarak pelvis girimine, pelvis boşluğuna ve pelvis çıkımına uydurmak zorundadır. Doğumun seyri esnasında fetus başının, suturlarının ve fontanellerin önemi büyüktür. Doğumun ilerleyip ilerlemediği suturların ve fontanellerin pelvisteki…
Devamı