Etiket: Kişilik Teorileri

Kişilik Teorileri – Kuramları

Kişilik Teorileri – Kuramları Kişilik, bireyin içsel işlemlerine dayanan bireye özgü davranış ve düşünce tarzına denir. Psikologlar bunları kişilik özellikleri olarak adlandırmaktadır. Kişilik teorilerinin tarihi Antik Yunan’a kadar dayanmaktadır. Günümüzde de kişiliği açıklamaya yarayan birçok kuram bulunmaktadır. Bunlardan bazıları Freud’un psikoanalitik kişilik kuramı, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi ve McCrae ve Costa’nın geliştirmiş olduğu beş faktörlü kişilik…
Devamı