Etiket: Real Time PCR Nedir

Real Time PCR Nedir

Real Time PCR Nedir 1988 yılında thermus aquaticus bakterisinin enzimlerinden saflaştırılarak, ısıya oldukça dayanıklı polimerazın (taq polimeraz) kullanımı ile beraber polimeraz zincir reaksiyonlarının sağlanması için (PCR) otomatize termal siklüs (periyot) cihazları geliştirilmeye başlanmıştır. Floresan ile ışıma tekniklerinin de bu alanda kullanılmaya başlanmasıyla kinetik revers transkriptaz-PCR (RT-PCR)’da bir devrim yaşanmıştır. Bu sayede tümör hücrelerinin ilaç dirençlerin…
Devamı