Kalpteki Damarlar

Kalpteki Damarlar

Kalbe Gelen ve Kalpten Çıkan Büyük Damarlar: Öncelikle atar damar ve toplar damarın tarifi ile başlamak gerekirse; atar damarlar kalbe girenler yani arterlerdir, venler ise kalpten çıkan yani toplar damarlardır. Venlerden kirli kan akımı, arterlerden temiz kan akımı geçer. Sadece iki damar bu kuralın dışında tutulur. Bunlar “vena pulmonalis” ve “arteriya pulmonalis“tir. Pulmonalis kelimelisi “akciğerlerle ilgili” anlamı taşımaktadır. Vena pulmonalisten akciğerden dönen temiz kan akımı, arteriya pulmonaliste ise akciğere giden kirli kan akımı vardır. Kalbin üst kısmındaki kulakçık adı verilen kısmı atriyumlardır, alt taraftaki karıncık denilen kısım ise ventriküllerdir. Kalpte toplam 4 odacık bulunur ve bunlar sağ atriyum, sol atriyum ve sağ ventrikül, sol ventriküldür.

Kalpteki Sağ Atriyuma Giren Damarlar :

  • Vena Cava Superior: Kollar, baş ve boyundan gelen damarların,
  • Vena Cava İnferior: Her iki bacağın kanını SAĞ ATRİYUMA getiren damarlardır.

Kalpteki Sağ Ventrikülden Çıkan Damarlar :

Sağ ventrikülden ise arteria pulmonalis çıkar. Adı arter olup kirli kan taşıyan tek damar özelliğindedir ve arteria pulmonalis bu kirli kanı temizlenmesi için akciğere taşır. Adı arter olarak geçer çünkü kalpten çıkan bir damar olup duvar yapısı da arter özelliğindedir.

Kalpteki Sol Atriyuma Giren Damarlar :

Sol atriyuma 4 adet akciğerden temizlenmiş kan getiren ven açılır. Bu vena pulmonalisler kalbe girdikleri için ven adındadırlar ve temiz kan taşırlar.

Kalpteki Sol Ventrikulden Çıkan Damarlar :

  • Aorta: Vücudun en büyük arteri olan aorta sol ventrikülden çıkar. Temiz kanın  vücuda dağıtımından sorumludur.

Kalbin Arterleri ve Venleri 

Kalbin arterleri yani kalbi besleyecek olan atar damarlar koroner arterlerdir ve kalp kası olan miyokardın beslenmesinden sorumludurlar. Kaynağını aortadan alarak iki adet sağlı ve sollu olan dallara ayrılır. Bu iki koroner arter daha da dallaşarak tüm kalp kasını besleyecek şekilde kalbi sarar. Eğer bu koroner arterden herhangi birinin dalında ya da orijininde bir tıkanıklık oluşursa dalın yada orijin koronerin beslediği kalbin kas alanı beslenemez ve o bölgedeki kalp kası kansız kalır. Bölgedeki doku ölümü çok hızlı gerçekleşir.  Bu olaya “enfarktüs” adı verilir.
Kalbin venleri, koroner sinüse dökülür ve koroner sinüs de sağ atriyuma açılır.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.