Diş Hekimleri Odası

Diş Hekimleri Odası

 

Diş hekimleri odası Türkiye’de Anayanın 135. maddesi kapsamında kurulmuş, 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak anayasal kapsama girmiş bir meslek örgüğü koludur. Türkiye genelinde 81 ilde 34 adet diş hekimleri odası ve bu odalara bağlı 26 binden fazla diş hekimi bulunmaktadır.

Diş Hekimleri Odası

Türkiye genelindeki diş hekimleri odaları Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB)’ne bağlı olarak hizmet vermektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği diş hekimleri adına sözclük yapmakta ve diş hekimlerinin anayasal haklarını her platformda korumaya çalışan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında kurulan bir örgüttür. Ayrıca Türk Diş Hekimleri Birliği tarafından meslek ahlakı konusunda da yaptırım yapma hakkı bulunmaktadır. Meslek ahlakına aykırı davrandığı tespit edilen diş hekimleri hakkında, anayasal işlemlerin başlatılmasını sağlamaktadır. Diş hekimliği mesleğini serbest kliniklerde yürüten diş hekimleri Türk Diş Hekimleri Birliğine bağlı bölgede faaliyet gösteren ilgili Diş Hekimleri Odasına kayıt olmak zorundadır. Türk Diş Hekimleri Birliği, ülke çapındaki Diş Hekimleri Odalarıyla iletişim halindedir. Diş hekimleri tarafından, Diş Hekimleri Odasına bildirilen sorunlar yada destek talepleri, Diş Hekimleri Odasının çözümleyebileceği bir konumda ise burada çözümlenmekte, çözümlenemeyecek ve büyük kamu ve kuruluşları ile görüşmenin gerekli olduğu yada yasal bir düzenleme gerektiği durumda bu sorunları yada destek taleplerini Türk Diş Hekimleri Birliğine iletmektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği her platformda diş hekimlerinin haklarını savunmak, sorunlarını çözmek ve destek olmak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Belirli aralıklarla Başkanlar Konseyi adı verilen bir konsey toplanmakta ve bu toplantıya Türk Diş Hekimi Birliği üyeleri ile Diş hekimleri odalarının başkan yada başkan yardımcıları iştirak etmektedir. Bıu toplantılar genel sorunlar dile getirilerek çözümlenmeye çalışılmakta, atılması gereken adımlarla ilgili Türk Diş Hekimleri Birliği ile Diş hekimleri odaları beraber karar vermekte, bu kurumlar arasında bağlantının kopmaması sağlanmaktadır.

Türk Diş Hekimleri Birliği diğer sağlık çalışanları için kurulmuş olan meslek örgütleriyle belirli zamanlarda bir araya gelmekte, sadece diş hekimlerinin değil, tüm sağlık çalışanlarının sorunu olan konuları görüşmekte ve bu konularla ilgili ortak çalışmalar yapmaktadır.

Türk Diş Hekimleri Birliği, mesleğin gelişimlerinin takibi ve uygulamaların unutulmaması, bilgilerin taze kalması maksadıyla sürekli olarak Diş hekimliği fakülteleriyle koordineli Sürekli Diş Hekimliği Eğitmi (SDE) vermektedir.

Tags:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.