Hermafrodit Nedir – Ne erkek Ne Kadın

Hermafrodit Nedir – Ne erkek Ne Kadın

Ne Erkek, Ne Kadın : Gerçek Hermafrodit

Gerçek hemofroditizm, kişide hem testis hem de yumurtalık (over) dokusunun bulunması olarak adlandırılır. Hastalığın otozomal resesif (çekinik) mutasyonlar sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Kelime terim olarak; yunan mitolojisindeki erkek haberci tanrısı ‘hermes’ ile kadın tanrıça ‘afrodit’ isimlerinin bir arada kullanılmasıyla türetilmiştir.

Hermafrodit Nedir – Ne erkek Ne Kadın

Ender görülen bir olgudur. Sendrom; over ve testisteslerin aynı organda (ovotestis) ya da ayrı ayrı iki organda olabileceğini göstermektedir. Dış genital organ testisin fonksiyonuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu vakaların çoğu 46 XX karyotipine sahip olsa da 46 XY vakalarına da rastalanmıştır. Burada sendrom sahibi bireyin yakınlarının hem kişilik tanımlaması, hem de bu mutasyonlu genital organların malignite (kötü huylu kanserleşme) yönünden seyrinin gidişatıyla ilgili yeterli bilgiye ulaşması önemlidir.

Gerçek hermafroditlerin genellikle dış genital organlarının görünümü erkek yapısındadır. Penis ve skrotumların olmasına rağmen iç genital sistemde ufak bir uterus (rahim) ve penis arkasında ise küçük oluşumlu bir vajınal yapının olabileceğide saptanmıştır. Bu kişilerin bazılarında vücut hücreleri incelendiğinde bazılarının XX bazılarınınsa XY karyotipine sahip olması yumurtanın aynı anda iki sperm hücresi tarafından döllendiğini düşündürmektedir.

Görülme sıklığının cinsel gelişim bozuklukları içinde ortalama %4 olduğu saptanmıştır. Doğumla fark edilebilen bir olgu olmasından kaynaklı erken müdahelesi mümkün olan bir durumdur. Genetik araştırılmanın yapılması ve baskınlığın ne yönde olcağı konusunda uzmanlarca ortak bir görüş ortaya çıktıktan sonra cerrahi tedavi süreci başlayabilmektedir. Seçilen cinsiyetin gelişecek cinsel kimlikle örtüşmesine dikkat edilir. Geç kalınmış durumlarda psikososyal gelişim bozukluğunun geri dönüşümü çok daha zor olmaktadır. Bütüncül uygulanan tedavilerin çoğu ile bu durum erken yaşta çözümlenebilmektedir. Çocuğun ileride sağlıklı bir cinsel yaşama başlayabilmesi için tedavinin ergenlik dönemine sarkıtılmadan başlamasında fayda vardır. Uygun tedavi yöntemleri ile çocuk sahibi olabilme gibi şanşları vardır. Ailenin her aşamada tedavinin bir parçası olması en önemli konulardan biridir. Aksi takdirde sonu intiharlara kadar gidebilen depresif bozukluklar oluşabilir.

Tags: , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.