Sars Nedir Belirtileri Teşhisi Tedavisi

Sars Nedir Belirtileri Teşhisi Tedavisi

SARS  ŞİDDETLİ AKUT SOLUNUM SENDROMU (SEVER ACUTE RESPİRATORY SENDROME)

Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığında Etken

Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu SARS Hastalığında etken olarak Corona virüs ailesinden yeni bir mutandın neden olduğu düşünülmektedir. Corona virüslerinin bir özelliği kişiden kişiye bulaştıkça hastalığın yani virüsün virülansı azalmaktadır. Ultraviyole ışıkta ölürler.

Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığının Bulaşma yolu

Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığında virüsün bir insandan diğerine bulaşması için virüsü taşıyan kişi ile yakın temasta bulunulması gerekir. Damlacık enfeksiyonu ile bulaşma en önemli bulaşma şeklidir.

 • Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığının Bulaşma süresi; mevcut bilgilere göre inkübasyon süresi içinde bulunan kişiler hastalığı bulaştırmazlar. Öksürükle ve hapşırıkla birlikte damlacık yaymaya başlandığı andan itibaren bulaştırıcılık başlamıştır.
 • Kuluçka süresi; bu sürenin 2-10 gün arasında değiştiği tespit edilmiştir.
 • Sars Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığında Duyarlılık-direnç; vakalar özellikle SARS’ la ilgilenen hastane çalışanlarında ve bu kişilerin akrabalarında görülmektedir. Ülkemizde SARS tanısı konmuş vakaya rastlanmamıştır.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığı Sars Belirtileri

Hastalık baş ağrısı, kırgınlık hali, halsizlik, kendini rahatsız hissetme gibi nezlenin genel bulgularından biri ile başlar. Hastalarda hapşırma görülür. Ateş 38 derece üzerindedir. Bunun yanında huzursuzluk hissi, titreme, boğazda yanma, öksürük, miyalji (kas ağrısı), pnömoni (zatürre), solunum derinliğinin kısalması veya zor nefes alma, nefes alırken göğüs ağrısı şeklinde belirtiler görülür. Olguların yüzde 10-20’sinde 2-7 gün sonra öksürük ortaya çıkar. Entübasyon ve ventilasyon cihazlarıyla solunum desteği gerekebilir. Buna rağmen vakaların yüzde 3- 5 kadarı solunum yoksunluğu, solunum kollapsı ve ölüm ile sonuçlanabilir.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığı SARS Teşhisi

 •  Bu hastalığa yönelik test yoktur. Klinik bulgulara göre tanı konulur. Pnömoni ve solunum yetmezliğinin olması, hastalığın bulunduğu bölgede oturma, oraya seyahat/hasta kişi ile temas hikayesi SARS düşündürür.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Hastalığı SARS Tedavisi

Kesin tedavisi bulunmamakta ve semptomatik tedavi ile destekleyici tedavi yapılır. Hasta kişilerin derhal karantinaya alınması, hastanede tedavi edilmesi gerekir.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu SARS Hastalarında Bakım

 • Hastalara Solunum izolasyon önlemleri uygulanır.
 • Hastaların hastanede yatırılarak tedavi edilmesi gerekir.
 • Hastaların yaşam bulguları sık kontrol edilir.
 • Ateş varsa ateşe yönelik önlemlere dikkat edilir.
 • Solunum yetmezliği belirtileri dikkatle takip edilir.
 • Gerekirse hasta yapay solunum cihazına bağlanır.

Şiddetli Akut Solunum Sendromu SARS Hastalığından Korunma

 • Hastalığın görüldüğü bölgelerde giriş çıkışlar kontrol edilir.
 • Hastalığa özel aşı yoktur, çalışmalar devam etmektedir.
 • Hasta kişilerle temas kısıtlanır.
 • Hasta kişilerin toplu yaşam alanlarına girişleri kısıtlanır.
 • Salgın bölgesinde yaşayanlar maske kullanmalıdır.
 • Sağlam kişilerin hastaların vücut sıvılarıyla teması engellenir.
 • SARS salgını varsa bildirim yapılır.
 • Sağlık çalışanları SARS a karşı bilgilendirilir.
 • Topluma hastalık hakkında sağlık eğitimi yapılır.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.