Tendon Kopması Tedavisinde Dikkat Edilecekler

Tendon Kopması Ameliyatı ve Sonrası

Tendon kopması ameliyatı sonrası bazı dikkat edilecek hususlar vardır. Bunlardan başlıcaları; Yara olan yerin temiz tutulması, tedavi edilmesi, kullanılması gereken ilaçlar ve ayrıca tedavi süresince yapılması istenen ya da istenmeyen hareketler vardır. Çünkü yara için yapılabilecek her tür müdahale iyileşmenin hızını etkileyeceği için çok önemlidir.

Cerrahi Tedavi Sonrası Oluşabilecek Komplikasyonlar

Tendon kopması ameliyatı sonrasında ameliyat yerinde bazı değişimler gözlenmektedir. Bu değişimlerde, hastanın durumu da göz önünde bulundurularak yapılan cerrahi müdahalenin kalitesinden tutun da doktorun bilgi ve becerisi ve hatta geçirilen her bir dakikanın bile etkisinden söz edilmektedir. Bu gibi değişimler ameliyat sonrası oluşan yarada morarma, şişlik, kanama, doku ölümü gibi kendini gösterebilmektedir. 

Ameliyat sonrası yaranın iyileşmesinde hastaya ve doktora önemli görevler düşmektedir. Hasta yaranın olduğu bölgeye ve tendonlara aşırı baskı uygulamamalı ve mümkünse ameliyatlı yeri temiz tutmaya dikkat etmelidir. Doktora düşen görev ise ameliyat edilen bölgeyle ilgili tendon tedavisi sonrası dikimi, hastanın durumunun öncesi ve sonrası olmakla beraber tedavinin gidişatı hakkında hastaya bilgiler vermelidir.

Kanama

Cerrahi müdahalenin gerçekleştiği bölgede, dikişlerde gevşeklik görülmesinden ya da yaranın açılmasından dolayı durmak bilmeyen kanama gibi durumlar gelişebilir. Bu gibi durumlarda yaranın olduğu bölgede enfeksiyon riski olabileceğinden müdahale edilmelidir. Bu gibi durumlarda hastanın kesinlikle bir sağlık kurumuna giderek konuyla alakalı destek alması gerekmektedir.

Morarma ve Şişme

Cerrahi müdahale sonrası yaranın kesilmesiyle beraber morarma ya da şişlik gibi durumlar önem taşımakla beraber olması beklenen bir durumdur. Bu durumlarda doktorun önerdiği ağrı kesiciler, buz tedavisi ve uygun kremler ile şişlik ve morarmalar durdurulabilir. Fakat bu durumlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu olayların sürekli gözlemlenmesi ve yara bölgesindeki yoğunluğundan dolayı hastanın enfeksiyon riski göz önünde bulundurularak biran evvel doktora başvurması gerekebilir.

Yara Ayrışması

Ameliyat edilen bölgenin çeşitli nedenlere bağlı olarak kısmen de olsa ayrık duruma geçmesidir. Hemen yaraya müdahale gerçekleşmezse enfeksiyon kapma riski artar ve bölgede dokunun zarar görmesi gözlemlenebilir. Bu durum hastanın yaraya fazla müdahalede bulunması ya da atılan dikiş sayısındaki eksiklik gibi durumlardan dolayı görülebilir. Sonrasında yapılan işlemler ne kadar ivedilikle yapılırsa sorunda o oranda hızlı çözüme kavuşacaktır.

Aşırı Skar (Nedbe)

Yara bölgesinin iyileşme sürecinde bazı klinik nedenlere bağlı olarak farklı şekillere bürünmesi olayıdır. Yara zamanla eski haline gelir fakat yaranın olduğu bölgede ciddi manada görülmek istenmeyen izler oluşabilir. Bu durumda dokuların zarar görmemesi için ameliyatın uzman kişilerce yapılması ve dikişin de yine alanında eğitim görmüş doktorlar tarafından yapılması gerekmektedir. Genel olarak yaranın dikiminde yapılan yanlışlık aşırı skar durumunun gözlenmesine yol açar.

Nekroz (Doku Ölümü)

Ameliyat sonrasında yaralı bölgenin yeterli miktarda kanla beslenememesi sonucunda ortaya çıkar. Klinik nedenlerden çok hastadan dolayı kaynaklanan bu durum bölgedeki dokuların ölmesiyle sonuç bulur. Hastanın kilo probleminin olması, stres, sağlıksız beslenme gibi durumlara bağlı olarak nekroz meydana gelebilmektedir.

Enfeksiyon

Cerrahi müdahale sonrasında en çok rastlanan durumlardan birtanesi ise enfeksiyondur. Tendon kopuğunun bulunduğu bölgenin temiz tutulmaması, hastanın yara olan bölgeyi fazla dikkate almaması, ameliyatın yapıldığı hastane ortamı gibi pek çok etken enfeksiyonun gelişiminde rol oynamaktadır. Yaranın mümkün olduğu kadar dış etkenlere karşı korunması sağlanmalıdır. Bununla beraber enfeksiyonu engelleyici olarak kullanılan ilaçlarda aksaklık olmamalıdır. Yoksa yarada enfeksiyon riski yükselir ve yara giderek daha kötü bir hal almaya başlayarak iyileşmede gerileme görülebilir.

Tende

Cerrahi müdahale sonrasında her ne kadar başarılı olunsa da tendonlarda diğer dokulara yapışma durumu gözükebilir. Bu tip durumlar karşısında yara tekrar cerrahi bir müdahaleden geçirilerek tendonların yapışan yarlerden ayrıştırılması sağlanmalıdır. Özetlemek gerekirse tendon ameliyatı yapıldıktan sonra tendonu çevreleyen yapılara yapışma durumu tende olarak adlandırılır.

Cilt Duyusunda Değişiklik

Ameliyat edilen bölgede iyileşme gözlemlense de, bölgesel çapta duyularda azalmalar görülebilir. Bu tip durumların asıl nedenlerinden biri de dokuların belli bir kısmında eskiye nazaran işlevsizlik halinin ortaya çıkmasıdır. Böyle bir durumda hasta dokuyla herhangi bir temas kurmaya çalıştığında, eskiye oranla daha az bir hissiyat meydana gelecektir.

Ameliyat Sonrası Atıl Kullanımı

Cerrahi müdahale sonrasında konuyla ilgili doktor uygun görürse hastanın belirli bir zaman boyunca atıl kullanması gerekebilir. Hastanın iyileşmesi bakımından ameliyat edilen bölgenin hareketsiz bırakılarak atıl kullanılması büyük önem taşımaktadır. Atıl takılan hasta tendonun durumuna bakılarak 3-6 hafta boyunca atıl kullanım uygulamasına devam edilebilir. Atılın takıldıktan sonra uzman doktor tarafından atılın kullanımıyla alakalı bilgiler verilmelidir.

Ameliyat Sonrası İzler

Cerrahi müdahalenin devamında oluşan yaraların tam anlamda iyileşmesini beklemek hata olur. Çünkü yaranın boyutu ve yapılan operasyonun durumuna göre yaranın iyileşme süresinde uzamalar olabileceği gibi izlerin kalıcılığında da artış gözlemlenebilir. Asıl kesiğin olduğu yer 6 ay gibi bir süre zarfında iyileşebilirken, yaranın tamamen ortadan kaybolması gibi bir durum beklenmemelidir. Zaman geçtikçe yaradaki izlerde görünürlük azalır ve ince bir çizgi halini alarak kaybolmaya yüz tutar. Bu durumun tamamen sonuçlanması 2 sene gibi bir süreç gerektirebilir

İyileşme ve Rehabilitasyon

Hastanın yaşı ve sağlık durumuna göre uygulanan rehabilitasyon hizmeti, tendonun güç kazanması ve daha hızlı iyileşmesi için önemlidir. Genç hastalarda bu hizmete pek fazla başvurulmasada orta ve ileri yaştaki hastalar için mutlaka rehabilitasyon hizmeti alması sağlanır. Hastanın iyileşmesinde önemli rol oynayan rehabilitasyon tendonun eski sağlıklı gücünü kazanmasında yardımcı olmaktadır. Ayrıca hekimin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç tedavisi de asla aksatılmamalıdır.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.