Akalazya Hastalığı Nedir Belirtileri Tedavisi

Akalazya Hastalığı Nedir Belirtileri Tedavisi

Akalazya

Akalazya Hastalığı Nedir Belirtileri Tedavisi

Akalazya özefagusun (yemek borusunun) mide ile birleşim yerindeki motor fonksiyon bozukluğu sonucu oluşan darlığın neden olduğu hastalıktır. Diğer bir adı ise kardiospazmdır. Kelime anlamı olarak bakıldığında “başarısız relaksasyon (gevşeme)” bozukluğunun görüldüğü kısım alt özefagus sfinkteridir. Sıklıkla 30-50 yaşlar arasında görülür. Akalazyada özefagustaki peristaltizmin yeterli olmadığı görülür ve alt ucun yeteri kadar gevşeyememesi sonucu besinler yemek borusunun alt kısmında birikir. Burada meydana gelen basınç artışı ile yemekler yavaş olarak mideye ilerler ve bunun sonucu olarak da özefagus kaslarının tonüsünde bozulmalar meydana gelir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Psikolojik faktörlerin akalazya üzerindeki etkileri düşündürücüdür. Mide içeriğinin zamanla özefagusa yaptığı tahribat sonucu özefgus karsinomu gelişme riski 7 kat artmaktadır. Tanı koymada en çok işe yarayan yöntemler endoskobik görüntüleme, akciğer grafisi ve özafagus radyolojisidir. Baryumlu yapılan radyolojide özefagusun üst ucunun geniş, alt ucunun ise dar olduğu saptanır. Akalazyası olan daha yumuşak diyetle beslenmek zorunda kalırlar. ayrıca özefagustaki besin artıklarının soluk borusuna kaçıp aspirasyona neden olması görülebilecek en ciddi komplikasyonlar arasındadır.

Akalazya Belirti ve Bulguları

Akalazyası olan kişide yutma güçlüğü (disfaji), besinin bulantı olmaksızın ağıza gelmesi (regürjitasyon) ve göğüs ağrısı (dispne) görülür. Hastaların 3/4’ünde regürjitasyon ve %95’inde disfaji bulgusu vardır. Ağız kokusu hastanın hissedebileceği şekilde artmış olabilmektedir. Yutma güçlüğü ilk olarak ara ara ortaya çıkan ve ilerleyen aşamalarda süreklilik arz eden bir sorun haline gelir. İlerlemiş hastalık durumlarında büyümüş olan özefagus kalp ve büyük damarlara bası yaparsa kalple ilgili ciddi sorunlara neden olabilir.

Akalazya Tedavisi

Tedavide amaç alt özefageal sfinkter basıncını azaltmak ve özafagusun boşalmasını kolaylaştırmaktır. Kişisel olarak alınacak bir kaç tedbirden bahsetmek gerekirse sıcak, baharatlı, donmuş besin ve alkolden uzak durmak fayda sağlar. Besinler çok iyi çiğnenmeli ve tükürükle yeterli olarak karışması sağlanarak besinin mideye geçişi kolaylaştırılmalıdır. Kişide ülsere neden olabilecek salisilat türü ilaçların alınmaması çok önemlidir. Ayrıca (antikolinerjik) spazm giderici ilaçlar alt özefagustaki sfinkterin tonüsünde azalma meydana getirir. Uyurken yüksek yastık kullanılmalı ve reflü sonucu oluşabilecek içeriğin akciğere kaçması (pulmoner aspirasyon) riski en aza indirilmelidir.

Medikal Akalazya Tedavisi

Hastalığın başlangıç aşamasında ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bunlar genellikle kalsiyum kanal blokerleri (kan basıncını düşüren ve nabzı düzenleyen) ve nitrat grubu (koroner arter genişletici) ilaçlardır.

Cerrahi Akalazya Tedavisi

Hastalık çoğu zaman ilerlemiş bir aşamada olduğundan genişletme (dilatasyon) ya da özofagomyetomi yapılması gereklidir. Heller ameliyatı olarak da bilinen bu yöntem ile özefagusun dar olan kısmının 8 cm’lik kas kesilmesi (myetomi) yöntemi ile mukozal serbestleştirme işlemidir. Tek sorun yeniden darlığın oluşabilmesi ve reflü sonrası özefajit oluşumudur. İşlem açık veya laparoskobik olarak yapılabilmektedir. Cerrahi işlem sonrası kişi hayat boyu yeme alışkanlığı üzerinde ciddi değişimler ve yenilikler yapmak zorundadır. Sık sık ve azar azar yemeye özen göstermeli, yatmadan önce yemek yememeli ve besinleri çok iyi çiğnemelidir.

Tags: , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.