DNA Replikasyonu

DNA Replikasyonu Nedir

DNA replikasyonu kelime anlamıyla DNA ikileşmesi ya da DNA bölünmesi olarak adlandırılabilir. Her DNA içerisinde iki sarmal barındırır. Bu sarmallar birbirlerine kolay çözülebilme özelliğine sahip zayıf hidrojen molekülleriyle bağlanır. Bu replikasyon esnasında hata payı neredeyse hiç yoktur. Çünkü bu süreç hem doğal bir süreç hem de hata koruma mekanizmalarıyla korunan bir süreçtir.

Yapılan araştırmalar sonucunda aynı nesil üzerindeki incelemelerde, aynı tip hücreye ait DNA moleküllerinin sarmal yapısının daha sonraki nesillerde de aynı olduğu görülmüştür. Bu durum en çok akrabalık durumlarının belirlenmesi açısından önemlidir. Çünkü 2’nci ya da 3’ncü derece akrabalığın yanı sıra aynı aileye mensup bireylerin torunları hatta onların torunlarının torunlarında bile DNA replikasyonundan kaynaklı DNA sarmal yapısı aynı ya da büyük benzerlik taşımaktadır.

DNA Replikasyonunu Etkileyen Faktörler

DNA Replikasyonu her ne kadar nerdeyse hatasız olarak tanımlansa da bazı dış faktörler ile Kişinin genetik faktörleri bu durumun hatasız olarak gerçekleşmesine engel olur.

DNA replikasyonunu etkileyen başlıca dış faktör radyoaktivitedir. Radyoaktivite, radyasyonun hücre kökenli her canlı da etki etme olayına denir. Radyoaktivitenin temelde yüksek dozla alınması dışında bir zararı bulunmamakla birlikte, doz yükseldikçe DNA sarmal yapısı ve kodlama değişikliklerinden, hücre parçalanmasına kadar birçok etki görülü. Bu sebeple yüksek doz radyasyona maruz kalma sonucunda oluşan ve hasar görüp değişime uğramış DNA kodları ve sarmalları, DNA Replikasyonuesnasında tam olarak hatasız sayılamayacak şekilde ikileşirler. Bunun sonucu olarak da hatalı gen kodları oluşmaya başlar.

Radyoaktiviteye gelişen teknoloji ile birlikte günlük yaşantımız da dahil olmak üzere her alanda maruz kalınabilmektedir. Günlük hayatın vazgeçilmezlerinden sayılabilecek televizyon ve cep telefonları , çalışma esnasında düşük dozda radyasyon yayarlar. Aynı şekilde mikrodalga fırın, bilgisayar gibi bir çok elektrikli ve elektronik alet çalışma esnasında radyasyon açığa çıkarırlar. Bu radyasyonun dozu oldukça düşük olmakla beraber, uzun süre maruz kalma sonucu, DNA yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Bunun sonucunda da DNA replikasyonu hatalı olarak devam edebilir.

Kişinin genetik faktörlerinin DNA replikasyonu üzerindeki etkisine gelecek olursak, akraba evliliği gibi yakın çevre evliliklerinde hatalı DNA bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Bu DNA evlilikler sonucu doğan çocuklara ve onlarında çocuklarına geçerek, DNA replikasyonundaki gün geçtikçe artan bozulma nedeniyle, gittikçe artan bir rahatsızlık durumuna düşebilir.

DNA yapısı itibariyle kolay etkilenebilen bir yapıya sahip değildir. Ancak sonradan ortaya insan eliyle çıkan bazı materyaller, insanoğlunun kendi doğasını bozarak gelecek kuşaklar için bir tehdit oluşturmaktadır.

Tags: ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.