Herpes Zoster – Zona – Gece Yanığı

Herpes Zoster – Zona – Gece Yanığı

Herpes Zoster Etken : 

 • Hastalık Varicelle zoster virüsü ile bulaşır.
 • Varicella virüsünün kısa ve uzun aralıklarla yenilenmesinden sonra veya eyleme geçişinde ortaya çıkar.

Herpes Zoster Bulaşma Yolu :

 • Direkt temasla olmaktadır.
 • Etkenle temas etmiş eşyalarla indirekt bulaşma olabilmektedir.
 • Su çiçeğinden daha az bulaştırıcıdır. Bunun nedeni damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşma ihtimalinin oldukça düşük olmasındandır.

Herpes Zoster (Zona, Gece Yanığı) Bulaşma Süresi :

 • Zonada bulaştırıcılık lezyonlar kabuklaşıncaya kadar devam eder

Herpes Zoster Kuluçka Süresi :

 • 7-14 gündür

Herpes Zoster – Zona – Gece Yanığı Duyarlılık ve Direnç :

 • İmmün sisteme baskılayan ilaçlar ve immün sistemi zayıflatan hastalıklar (lösemi , AIDS, sıtma, Tbc, lenfoma, mutiple myeloma) zonaya zemin hazırlar.
 • Her yaşta görülebilirse de genellikle ileri yaşlarda görülür.
 • Her mevsimde görülebilir.

Herpes Zoster – Zona – Gece Yanığı Belirtiler :

 • Duyu sinirlerinin uzantıları boyunca özellikle göğüs ve yüz derisinde ağrılı veziküller oluşması ve ateşle belirgin enfeksiyöz hastalıktır.
 • Hastalarda döküntünün oluşacağı yerde parestezi görülür.
 • Döküntü tek taraflı makülopapüler şekilde başlar, bunu vezikül, püstül ve kabuklanma şeklinde döküntüler izler.
 • Lezyonlar arka bölgelerden başlayarak ön bölgelere yayılır.
 • Veziküllerin ortaya çıkışının 5. gününde kuruma ve kabuklanma görülür.
 • Hastaların büyük bir kısmında herhangi bir iz kalmaz.
 • Zona sinir köklerinin arka ganglionlarına yerleşir.
 • Duyu sinirlerini tuttuğundan şiddetli ağrı olabilir.
 • Facial sinirler tutulursa kalıcı facial paralaziler ve ağrılı facial lenfadenopati görülür.
 • Hastalığın süresi 2- 3 hafta arasındadır.

Herpes Zoster Klinik Bulgular

 • Zona ophtalmicus,
 • encephalomiyelitis,
 • visseral zoster ve
 • kulak herpes zosteri şeklinde görülebilen klinik tabloları vardır.

Herpes Zoster (Zona, Gece Yanığı)  Teşhisi :

 • Tipik döküntü görülen vakalarda tanı kolaydır.
 • Klinik bulgu gösteren vakalarda bulgularla tanı konulabilir.
 • Kesin tanı için veziküllerden örnek alınarak virüs izole edilebilir.

Herpes Zoster (Zona, Gece Yanığı) Tedavisi :

 • Spesifik tedavisi yoktur, semptomlara yönelik tedavi yapılır.
 • Sekonder enfeksiyonlar gelişirse, antibiyotik kullanılabilir.
 • B vitaminlerine ağırlık verilmelidir.
 • Ağrı için analjezikler önerilebilir.
 • Döküntülerde antibiyotikli pomatlar kullanılabilir.

Herpes Zoster (Zona, Gece Yanığı) Komplikasyonlar :

 • Facial paralizi, sepsis, körlük, kulakta ağı ve dış kulak yolunda veziküller olabilir.
 • Veziküller immünusupresif kişilerde gangrenleşmeye  kadar gidebilir.
 • Geçici paraliziler; idrar ve gaita retansiyonu olabilir.
 • Visseral, pulmener, nörolojik ve hepatik tutulum ölümle sonuçlanabilir.

Herpes Zoster (Zona, Gece Yanığı) Hastalığında Bakım :

Herpes Zoster Hemşirelik Bakımı
 • Yatak istirahatı ve analjezikler verilir
 • Diyet protein, kalori ve özellikle B vitaminden zengin olmalıdır.
 • Kaşıntı için kalaminli ve bikarbonatlı solüsyonlarla kaşıntı yerleri tampone edilir
 • Pamuklu giysiler önerilir
 • Ağrılı bölge antiseptik bir pudra ile pudralandıktan sonra pamukla kapatılıp elastik bandajla sarılırsa bu uygulama ağrıyı azaltabilir.
Herpes Zoster Korunma
 • Aşısı yoktur
 • Bulaşma yollarına yönelik önlemler alınmalıdır
 • Sağlam kişiler ve hastanın ailesine bulaşma yolları ve korunması hakkında eğitilmelidir.

Tags: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.