Kolera Belirtileri Teşhisi Tedavisi

Kolera Belirtileri Teşhisi Tedavisi

Kolera Hastalığında Etken

 • Etken vibrio cholearae’dır. Gram (-), 56C ye 15 dakika dayanabilen, mide asidinde birkaç dakikada ölen, kuruluğa, güneş ışığı ve tüm dezenfektanlara karşı dayanıksız olan ve kolayca ölebilen bir vibriondur.
 • Salgıladığı ekzotoksin bağırsak epitelini döker ve bağırsaktan izotonik sıvı salgılanmasına-dehidratasyona  yol açar.

Kolera Hastalığının Bulaşma Yolu

 • Hastalık fekal oral yolla bulaşır.
 • Sularla epidemiler yapar. Kontamine süt ve ürünleri, çiğ yenen sebze ve meyveler bulaştırmada çok etkilidir.
 • Enfeksiyon kaynağı hastaların gaita ve kusmuğudur.

Bulaşma süresi; kesin olarak bilinmemektedir. Portörlük önemlidir.

Kuluçka süresi;

 • 1-3 gün bazen birkaç saatten 5 güne kadar uzayabilir.

Epidemiyoloji;

 • Mide asidine dayanıksız olduğunda midesi sağlam olanlarda az, alkoliklerde, mide rahatsızlığı olanlarda, aklorhidri, fazla yemek yeme alışkanlığı olanlarda daha fazla görülür.
 • Yaz aylarında fazladır.
 • Alt yapısı bozuk olan bölgelerde epidemiler yapabilir.

Kolera Belirtileri

 • Çoğu kez ani olarak başlar ve hızlı seyreder. Hastalarda çoğunlukla ateş yoktur.
 • Ani eforsuz kusma ve ishal görülür.
 • Bazen kolik olabilir, gaita pirinç suyu görünümünde ve kıvamındadır.
 • Dışkılama gurultu ile ani olarak boşalır. Günde ortalama 20 kez dışkılar, bazen günde 30 kez eforsuz dışkılama da olabilir, kaybedilen sıvı 15-20 lt kadardır. Hastalığın ağır seyirli olan bu şekline kolera nostras denir.
 • Bu sırada hastada kusmada başlar. Kusma pirinç suyu görümünü alır.
 • Hızlı su ve elektrolit kaybı olur.
 • Hastada ses kısıklığı, kulak çınlaması ve işitme bozuklukları gelişebilir. Gözlerde ve fontoneller kapanmamışsa fontoneller çöküklük olur.
 • Deri turgorunun bozulması sonucu eller buruşur (Çamaşırcı eli).

Kolera Hastalığının Klinik şekilleri:

 • Asemptomatik kolera
 • Kolera diyaresi
 • Hafif kolera(kolerin)
 • Kolera gravis
 • Kolera sikka
 • Tifoid kolera

asemptomatik kolerada; dışkıda sadece kolera vibronları bulunur.

Kolera diyaresinde; besin zehirlenmesi şeklinde seyreder.

Kolerin; hafif belirtileri vardır.Tedavi gerekebilir.

Kolera gravis; kolera belirtilerinin yaşandığı kolerinden daha şiddetli tablodur.

Kolera sikka; koleranın en ağır şeklidir. Ani gelişir. Kollaps, şok, ölüm olabilir.

Tifoid kolera; 38-39C ateş, dalgınlık, bilinç bulanıklığı nedeniyle tifoyu andıran tablodur.

Tanı; erken tanı dışkıda vibrio üretilmesiyle ve klinik tablo ile konur.

Kolera Tedavisi

 • Tedavi mutlaka hastanede yapılmalıdır.
 • Amaç hastanın kaybettiği sıvı ve elekrolitlerin yerine konması, dehidratasyon ve asidozun önlenmesidir.
 • Antibakteriyel tedavide ise kloramfenikol veya tetrasiklinler kullanılabilir.

Komplikasyonlar;

 • Dehidratasyon sonucu oligürü, anüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma, lober pnömoni, abortus, dekübütüs yaraları, gangrenler, nevrasteni, melankoli, delirium gibi ruhsal preblemler, sepsis, dolaşım yetmezliği, asidoz, koma ve ölüm görülebilir.

Kolera Hastalığında Bakım

 • Kolera tanısı konulan hastanın hastanede yatarak tedavisi sağlanmalıdır.
 • Özel oda ve özel yatağa yatırılır.
 • Enterik izolasyon önlemleri alınır.
 • Tanı için kusmuk ve dışkı örneği alınarak laboratuara gönderilir.
 • Yaşam bulguları sık aralıklarla alınır ve şok yönünden hasta takip edilir.
 • Şok tablosu gelişen hastalarda kalın uçlu iğnelerle hızlı sıvı replasmanı yapılır.
 • Dolaşım bozulduğundan Üşüme görülebilir. Isıtıcı battaniye veya termoforla hasta ısıtılır.
 • Kısa sürede oluşabilecek pişik ve tahrişlerden hastayı korumak için sık aralıklarla perine tuvaleti yapılır.
 • Hastada yatak yaralarının gelişmesini önlemek için sık aralıklarla pozisyon değiştirilir.
 • Hasta atıkları dezenfekte edilir ve vektörlere karşı dikkatli olunur

Kolera Hastalığından Korunma

 • Uluslararası bildirimi zorunludur.
 • Epidemileri önlemek için kaynak bulunmalıdır.
 • Hasta ile teması olanlar ve kolera bölgesinden gelenler 5 gün süre ile karantinaya alınır.
 • Sular dezenfekte edilir.
 • Kanalizasyonlara salgın durumlarında çamaşır suyu veya kireç dökülmeli, koleradan ölenler kireç sütü üzerine gömülmelidir.
 • Kişisel hijyen konusunda eğitim yapılır.
 • Hasta ile teması olanlara koruyucu olarak 1-5 gün tetrasiklin verilir.
 • İdrar, dışkı 2 saat süreyle %5 fenol veyaformalinde tutularak, çarşaflar kaynatılarak dezenfekte edilir.
 • Karasineklerle savaşılır.
 • Salgınlarda aşı yapılır(ölü aşı,derialtı,4-6 ay koruyucu, maliyet?)
 • Uluslararası önlemlerde ülkeye giriş çıkış yasaklanır. İhracat durdurulur.

Tags: , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.