Yenidoğan Sepsis

Yenidoğan Sepsis

Yenidoğan sepsis, neonatal sepsis ve Kandida sepsisi olmak üzere iki şekilde gelişir. Yenidoğan sepsis acil müdahale edilmesi gereken bir durumdur. Yenidoğan sepsisinden şüphelenilen bebeklerden hemen kan örneği alınmalıdır. Bu kan örneği kültür testi için labaratuvarda besiyerlerine yatırılarak test yapılmalıdır. Bu sürede yenidoğanda hemen ampirik antibiyotik tedavisine başlanılmalı, kültür sonucu çıkıncaya kadar bu tedaviye devam edilmelidir. Kültür sonucunda herhangi bir sepsis bulgusuna rastlanılmaması durumunda antibiyotik tedavisi sonlandırılmalıdır. Yenidoğanda antikor düzenleri ve savunma mekanizmaları henüz tam şeklini almadığından, bu dönemde gereksiz kullanılacak antibiyotikler, vücutta bulunan mikroorganizmaların antibiyotik dirençleri arttıracaktır. Eğer kültür sonucunda sepsis bulgusuna rastalnırsa antibiyotik tedavisine devam edilmeli ve 1 hafta arayla yeniden kültür alınıp laboratuvara teste yollanmalıdır. Kültür testi sonucunda ampirik antibiyotiğe dirençli bir sepsis etkeni mikroorganizmanın tespiti durumunda alternatif antibiyotikler kullanılmaya başlanılmalıdır. Sepsis şüphesi ortadan kalkıncaya kadar yenidoğan hastaneden taburcu edilmemeli, mümkün olduğunca dış ortamdan izole olması sağlanmalı ve diğer yenidoğanlarla beraber aynı ortamda bulunmasından kaçınılmalıdır.

Yenidoğanda sepsis bulgularının gözden kaçırılması yada geç teşhis edilmesi gibi durumlarda ebeveynler hemen ilgili sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Sağlık kuruluşları tarafından alınan kültürlerin pozitif çıkması durumda ampirik antibiyotik tedavisine ek Vankomisin kullanımı da düşünülmelidir. Vankomisin yan etkileri nedeniyle yenidoğanda çok tercih edilen bir antibiotik olmamakla beraber, kar- zarar dengesi göz önüne alındığında ölümle sonuçlanabilecek bir tablonun varlığı tespit edilirse kullanılmalıdır.

Kandida sepsisi mikroogranizma gruplarından mantarların neden olduğu ve mortalite oranı olduça yüksek bir yenidoğan sepsisi çeşididir. Erken başlanılması durumunda tedavide hızlı ve olumlu sonuçlar gözlenmiştir. Amfoterisin B ilk aşamada kullanılan bir antibiyotik çeşidi olup, sadece erken teşhis ve tedavi sürecinde kullanımda etkilidir. Eğer kandida sepsisi teşhisi gecikmişse, amfoterisin B kullanımı uygun değildir. Vücudun gereksiz yere ve etkisizce antibiyotik almasına ve klinik tablonun ilerlemesine neden olur. Bu tip durumlarda kullanılması gereken antibiyotik çeşidi liposomal amfoterisin B’dir. liposomal amfoterisin B toksik özelliği amforoterisine göre daha fazla olsada, ondan daha etkili ve geç teşhis sürecinde daha iyi sonuç veren bir antibiyotik çeşididir.

Tags: , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.